Lidmaatschap

Verzeker je van:

  • Persoonlijke service
  • Juridische hulp
  • Loopbaanadvies
  • Maxi solidariteit
Word lid van ACV
   

"De strijd is nog niet gestreden". Dat was de centrale boodschap op de militantenmeeting van 11 maart. Het gemeenschappelijk vakbondsfront protesteerde tegen het asociale beleid van de regering Michel. Onder meer tegen de indexsprong en voor een rechtvaardige fiscaliteit. Nieuwe acties zijn in de maak. Volgende week is er een meeting van de vakbonden die de openbare diensten vertegenwoordigen, 29 maart steunen de vakbonden de parade van Hart boven Hard. De week voor Pasen zullen provinciale acties op touw worden gezet.
Bekijk de videoreportage en vergeet niet om de petitie te ondertekenen.
Lees meer
ACV 2015-03-10 Reactie van ACV op regeringsbeslissingen beschikbaarheid
Het Nationaal Bestuur van het ACV toetste de regeringsbeslissingen rond beschikbaarheid van oudere werklozen en SWT-ers aan het akkoord dat binnen de Groep van 10 werd bereikt. Het ACV stelt vast dat de regering heeft begrepen dat het niet opgaat om eenzijdig en onverwacht in te grijpen in de rechten van werknemers die keuzes hebben gemaakt op basis van de oude regels. Tegelijk grijpt de regering voor de andere SWT-ers en oudere werklozen in in het akkoord van de Groep van 10. Dit strookt niet met het eerdere engagement van de regering om het sociaal akkoord onder sociale partners te honoreren. We vragen met nadruk dat de Minister van Werk snel duidelijkheid verschaft over het 'nieuwe' begrip 'aangepaste beschikbaarheid' en de voorafname op de verlenging van de kader-cao's vanaf 2017 voor sommige groepen SWT-ers.
Lees meer

Lonen

Elektriciteit werknemers
Raadpleeg de nieuwste maandlonen geldig vanaf 1 maart 2015 in de sector van Gas & Elektriciteit.
Lees meer
Cementfabrieken bedrijfsomgeving
Raadpleeg de nieuwste minimumuurlonen geldig vanaf 1 december 2014 in de Cementfabrieken.
Lees meer
Kappers Fitness & Schoonheidszorgen collage
Raadpleeg de nieuwste loonclassificatie en minimumuurlonen geldig vanaf 1 oktober 2014 in de sector van Kappers, Fitness & Schoonheidszorgen.
Lees meer

Premies

Chemie werknemers
De syndicale premie in de Chemie bedraagt maximaal € 110 en wordt uitbetaald eind april. De forfaitaire vergoeding van € 25 wordt uitbetaald begin oktober.
Lees meer
Sociale Werkplaats collage
De syndicale premie in de Sociale Werkplaatsen Vlaanderen wordt uitbetaald vanaf 1 maart en bedraagt maximaal € 81,12.
Lees meer
Papier en kartonbewerking werknemers
De syndicale premie in de Papier- en Kartonbewerking wordt uitbetaald begin mei en bedraagt maximaal € 135.
Lees meer
Glasnijverheid
De syndicale premie in de Glasnijverheid bedraagt maximaal € 135 en wordt uitbetaald begin april.
Lees meer
Petroleum werknemers
De syndicale premie in de Petroleum bedraagt maximaal € 135 en wordt uitbetaald eind maart.
Lees meer

Ondanks alle adviezen van experts en ondanks de acties van het Gemeenschappelijk Vakbondsfront besliste de regering een indexsprong. Maak duidelijk dat de vakbonden ook in uw naam dit NEEN-signaal verkondigen. Onderteken de petitie.
Lees meer

Sectornieuws

BW werknemers 2
Werkgevers van Beschutte & Sociale Werkplaatsen krijgen subsidies van de Vlaamse Overheid. Tot 30 maart 2015 zijn de subsidies voor een Beschutte Werkplaats anders dan deze voor een Sociale Werkplaats.
Dit verandert!
Vanaf 1 april 2015 komt er één subsidieregeling voor deze werkplaatsen en krijgen zij ook een naamsverandering.
Voortaan noemen we ze ‘Maatwerkbedrijven’.
Download onze nieuwsbrief hieromtrent voor meer informatie.
Lees meer
Drukkerijen collage
In de grafische sector wordt het bedrag van de maaltijdvergoeding ( ≠ maaltijdcheque) wordt aangepast aan de evolutie van het gezondheidsindexcijfer. Er volgt hierdoor een lichte stijging vanaf 1 januari 2015.
Lees meer
Kappers
Je bent jong en gemotiveerd en wil een carrière in de sector “Kapsel” uitbouwen?
Of, je bent zo geboeid door het beroep dat je je geroepen voelt om je kennis  te delen en je beroep te verdedigen.
Herkenbaar? Misschien verdien jij dan wel de erkenning van “Starter” (cadet van de arbeid), “Future”, “Bachelor” of “Master” (laureaat van de arbeid).
Lees meer
Wegenbouw
De wegenbouw krijgt zijn orderboekjes niet gevuld omdat gemeenten en steden zwaar moeten besparen. Voor grote wegenwerken is er geen geld meer, maar tegelijkertijd ervaren wegenbouwers grote druk om de lopende werken zo snel mogelijk uit te voeren. Dat heeft zijn weerslag op werknemers. 
Wij onderzoeken via een enquête de pijnpunten in de sector van de wegenbouw.
Lees meer
Bannière Projet Egalité de genre dans l'industrie chimique et alimentaire
ACVBIE werkt op dit ogenblik samen met haar Spaanse collega's van de FITAG UGT aan een Europees project: "Bevorderen van gelijkekansenbeleid in de EOR's (Europese Ondernemingsraad) van de chemische en voedingsnijverheid". 
Wij nodigen al onze militanten die zetelen in een EOR Chemie uit om deel te nemen aan de online enquête over de vertegenwoordiging binnen de Europese ondernemingsraden, gelijkekansenbeleid op het werk en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVE). 
Opgelet! Deelnemen aan deze enquête kan tot 25 februari 2015.
Lees meer

Folders

Bouwwerf
Deze folders bevatten informatie die van toepassing zijn voor werknemers uit de Bouw.
Lees meer
Glasnijverheid
Deze folder bevatten informatie die van toepassing is voor de werknemers in de Glasnijverheid.
Lees meer
Glasnijverheid

AGC

Deze folder bevatten informatie die van toepassing is voor de werknemers bij AGC.
Lees meer
Cementfabrieken bedrijfsomgeving
Deze folder bevat informatie over de loon- en arbeidsvoorwaarden die van toepassing zijn voor werknemers uit de Cementfabrieken.
Lees meer