Lidmaatschap

Verzeker je van:

 • Persoonlijke service
 • Juridische hulp
 • Loopbaanadvies
 • Maxi solidariteit
Word lid van ACV
   
Temperatuur-te warm om te werken
Mag je thuisblijven van je werk als een hittegolf het land overspoelt? Nee, maar je werkgever moet wel voorzorgen nemen. Werkgevers moeten zich voorbereiden op warmte en niet wachten tot de eerste hittegolf het land bereikt Hopelijk is jouw werkgever klaar voor de komende hittegolf... 
Lees meer

Ondanks alle adviezen van experts en ondanks de acties van het Gemeenschappelijk Vakbondsfront besliste de regering een indexsprong. Maak duidelijk dat de vakbonden ook in uw naam dit NEEN-signaal verkondigen. Onderteken de petitie.
Lees meer
ACV actiedag gevaarlijk werk 28 april
Elk jaar op 28 april herdenken vakbonden wereldwijd alle werknemers die ziek werden of de dood vonden als gevolg van de blootstelling aan risico’s op het werk. Opmerkelijk: de beroepsgerelateerde ziekten overtreffen in aantal meerdere malen het aantal arbeidsongevallen. Zo sterven in Europa jaarlijks 100 000 werknemers als gevolg van een beroepskanker. Ook in België mag dit aantal  niet onderschat worden. Het Fonds voor Beroepsziekten erkend weliswaar jaarlijks slechts een honderdtal beroepskankers, maar de stichting tegen kanker schat dit aantal op ongeveer 2 000 per jaar. Bij mannen vinden anno 2015 nog steeds 7% van de kankers hun oorzaak in het werk. En toch stopte Europa de herziening van de 25 jaar oude Europese richtlijn die werknemers moet beschermen tegen blootstelling aan kankerverwekkende stoffen.
Lees meer

Lonen

Kappers Fitness & Schoonheidszorgen collage
Raadpleeg de nieuwste loonclassificatie en minimumuurlonen geldig vanaf 1 juli 2015 in de sector van Kappers, Fitness & Schoonheidszorgen.
Lees meer
Papierproductie werknemers
Raadpleeg de nieuwste minimumuurlonen geldig in de Papierproductie vanaf 1 juli 2015.
Lees meer
Papier en kartonbewerking werknemers
Raadpleeg de nieuwste minimumuurlonen geldig in de Papier- en Kartonbewerking vanaf 1 juli 2015.
Lees meer
Elektriciteit werknemers
Raadpleeg de nieuwste maandlonen geldig vanaf 1 juli 2015 in de sector van Gas & Elektriciteit.
Lees meer

Premies

Bouwwerf
Het sociaal voordeel in de bouwsector wordt uitbetaald eind juni.
Lees meer
Betonindustrie
De syndicale premie in de Betonindustrie wordt uitbetaald in juni.
Lees meer
Papier en kartonbewerking werknemers
De syndicale premie in de Papier- en Kartonbewerking wordt uitbetaald begin mei en bedraagt maximaal € 135.
Lees meer

Folders

ACVBIE-Plus
Leden van ACV bouw - industrie & energie genieten van een optimale dienstverlening en van exclusieve voordelen. 
Met de ACVBIE-Plus lidkaart verenigen wij al onze leden als consumenten. Dit genereert lagere prijzen en dus ook koopkracht.
Lees meer
Bouwwerf
Deze folders bevatten informatie die van toepassing zijn voor werknemers uit de Bouw.
Lees meer
Glasnijverheid
Deze folder bevatten informatie die van toepassing is voor de werknemers in de Glasnijverheid.
Lees meer
Glasnijverheid
OKT 6

AGC

Deze folder bevatten informatie die van toepassing is voor de werknemers bij AGC.
Lees meer
Cementfabrieken bedrijfsomgeving
Deze folder bevat informatie over de loon- en arbeidsvoorwaarden die van toepassing zijn voor werknemers uit de Cementfabrieken.
Lees meer
Ter gelegenheid van de miltitantenfamiliedag nodigen ACVBIE en Vayamundo graag de militanten van ACVBIE uit in Walibi op zaterdag 26 september 2015.
Deze uitnodiging is uitsluitend bestemd voor militanten van ACVBIE.
De inschrijving worden afgesloten op 10 september.
Om deel te nemen aan dit evenement moet je het online inschrijvingsformulier invullen.
Wij raden u aan om zo snel mogelijk in te schrijven, de plaatsen zijn beperkt!
Lees meer
2015-06-24-Actiedag sociale dumping
Met de meeting ondersteunen de vakbonden hun campagne-eisen tegen sociale dumping. Misbruik van de detacheringsregels waarbij werknemers uitgestuurd worden naar andere landen om er te werken aan hongerlonen en zonder sociale bescherming, leidt tot dumping of concurrentievervalsing.  Door sociale dumping verliezen niet alleen duizenden werknemers hun job, de arbeids- en loonvoorwaarden die eruit voortvloeien zijn onaanvaardbaar. Deze ‘moderne slavernij’ moet stoppen. Sociale dumping is onmenselijk voor de uitgebuite werknemers. Ook zij hebben recht op een deftig loon. Bekijk ook de fotoreportage.
  Lees meer
  Chemie werknemers
  Traditioneel is de sector van de scheikunde pionier in het afsluiten van sectorale collectieve akkoorden. Dit is nu ook het geval. Op donderdag 28 mei bereikten de onderhandelaars in de chemiesector een ontwerpakkoord voor de periode 2015 en 2016.
  Dit ontwerp werd ondanks enkele bezwaren goedgekeurd in een vergadering met vakbondsmilitanten van ACVBIE op 8 juni 2015.
  Download hier het persbericht van 8 juni 2015 hieromtrent.
  Lees meer

  Speciale rechten voor buitenlandse investeerders onaanvaardbaar

  Onderneem actie en vraag de leden van het Europees Parlement om krachtig NEE te zeggen tegen ISDS en zich samen met de overgrote meerderheid van de burgers tegen ISDS en de bijzondere rechten voor buitenlandse investeerders te verzetten. De stemming is enkele weken uitgesteld. Voer snel mee actie via de campagnesite, mail of twitter.
  15/03/04 accord disponibilité chômeurs âgés et RCC
  Sinds 1 januari 2015 moeten werklozen en SWT’ers (bruggepensioneerden) die op 1 december 2014 de leeftijd van 60 jaar nog niet hadden bereikt, volgens eens beslissing van de regering verplicht beschikbaar blijven voor de arbeidsmarkt, en dit tot de leeftijd van 65 jaar. 
  Dit betekent dat ze verplicht moeten ingaan op werkaanbiedingen van de VDAB/Actiris en dat ze elke geschikte baan moeten aanvaarden. Het ACV vindt dit een echte pestmaatregel, een ware contractbreuk. 
  • Bekijk gerust eens dit filmpje, dat de absurditeit van deze hele kwestie goed aantoont.
  Lees meer
  Handicap
  Naar analogie met het Wereldsociaal Forum, heeft Luca Baldan, gewestelijk secretaris ACVBIE in Brussel, een aantal verenigingen voor mensen met een handicap bezocht. De bedoeling is synergiën te creëren tussen ACVBIE en de gehandicaptensector.
  Lees meer

  Sectornieuws

  Papierrecuperatie bedrijfsomgeving
  Op dinsdag 23 juni hebben we een ontwerp van protocolakkoord bereikt. Dit houdt voor jou een aantal belangrijke verbeteringen in! 
  Lees meer
  Papier en kartonbewerking
  Op maandagavond 29 juni hebben we een ontwerp van protocolakkoord bereikt voor zowel de arbeid(st)ers als voor de bedienden. Dit houdt voor jou een aantal belangrijke verbeteringen in!
  Het ontwerp zal begin september worden voorgelegd aan de militanten.
  Lees meer
  Stoffering & Houtbewerking werknemers
  Op 28 juni hebben we een ontwerp van protocolakkoord bereikt in de stoffering en houtbewerking
  Lees meer
  Betonindustrie
  JUN 26

  Ontwerp protocolakkoord in de betonindustrie

  Op 26 juni is een ontwerp van protocolakkoord bereikt in de betonindustrie.
  Houthandel en zagerijen
  De onderhandelingen voor 2015-2016 zijn gestart... en gestopt!
  De lonen blijven verder bevroren door de indexsprong!
  Meer informatie hieromtrent vind je in onze kroniek van juni.
  Lees meer