Lidmaatschap

Verzeker je van:

  • Persoonlijke service
  • Juridische hulp
  • Loopbaanadvies
  • Maxi solidariteit
Word lid van ACV
   
Kappers Fitness & Schoonheidszorgen collage
Omdat ze zelf bijdragen aan onze persoonlijke gezondheid, vergeten we vaak dat professionals uit de sector kappers, fitness en schoonheidszorgen zelf blootgesteld worden aan allerlei gevaren voor hun eigen veiligheid en gezondheid.

Om hier aandacht voor te vragen, wijdde HesaMag (magazine van het European Trade Union Institute rond gezondheid en veiligheid op de werkvloer) een groot deel van haar nieuwste nummer aan deze veiligheids – en gezondheidsrisico’s in de sector.
Lees meer
Man
Op 20 juli 2018 lanceerden de Europese sociale partners van de sector chemie, IndustriAll Europa aan syndicale zijde en de ECEG aan patronale zijde (Europese Groep van werkgevers van de sector chemie) in het kader van hun gemeenschappelijk project over digitalisering en innovatie een Europese digitale enquête. Ze zullen eveneens experten interviewen.
Lees meer
Image 2 Campagne EU-OSHA - Substances dangereuses
EU-OSHA is het agentschap van de Europese Unie dat voorlichting geeft over veiligheid en gezondheid op het werk. Het agentschap heeft een nieuwe campagne gelanceerd over het gebruik van gevaarlijke stoffen op de werkvloer.
Op veel werkplekken in Europa worden werknemers blootgesteld aan gevaarlijke stoffen. Dit komt vaker voor dan de meeste mensen beseffen, mogelijk zelfs op bijna alle werkplekken!
Lees meer
Man in rolstoel
In de maatwerkbedrijven (de vroegere beschutte en sociale werkplaatsen) kennen we geen specifiek sectoraal pensioenplan, maar sluiten we ons aan bij het pensioenplan van de Vlaamse non-profit.

Werk je in een maatwerkbedrijf, en dit gedurende minstens 6 maanden aaneensluitend, dan krijg je per trimester een bedrag op je pensioenrekening. Werk je deeltijds, dan wordt er rekening gehouden met de tewerkstellingsbreuk. 

Je krijgt het gespaarde bedrag met intrest in één keer uitbetaald als je op pensioen gaat.
Lees meer
Bouwwerf
In de bouwsector zijn er geen sociale verkiezingen, daarom zoekt ACVBIE permanent kandidaten die kunnen aangeduid worden als syndicaal afgevaardigde.
Lees meer

Nieuwe folders

Papierrol
Deze folder bevat informatie die van toepassing is in 2017-2018 voor de werknemers in de Papierproductie
Lees meer
Glasnijverheid
Deze folder bevat informatie die van toepassing is in 2017-2018 voor de werknemers in de Glasnijverheid.
Lees meer
Cartoon Pad'R - zwaar beroep pensioenen bouw
Zonder ‘echt’ sociaal overleg werd de pensioenleeftijd opgetrokken naar 67 jaar.

Minister Bacquelaine maakt het echt te gortig met meer vragen dan antwoorden over wanneer en hoe een hardwerkende (bouwvak)arbeider kan genieten van zijn welverdiend pensioen!

In de huidige voorstellen krijgt een zwaar beroep amper gewicht: veel te weinig in de leeftijd en amper in het pensioenbedrag. Het is tijd om te strijden voor ‘gunstigere toegangsvoorwaarden’.
Lees meer
Baby LR
Alle werknemers van een onderneming die deel uitmaakt van het Paritair Comité 314 (kappers, schoonheidszorgen en fitnesscentra) waarvan de kinderen jonger dan 3 jaar naar een erkende kinderopvang gaan, kunnen aanspraak maken op een tussenkomst in de kosten voor kinderopvang.
Lees meer