Lidmaatschap

Verzeker je van:

 • Persoonlijke service
 • Juridische hulp
 • Loopbaanadvies
 • Maxi solidariteit
Word lid van ACV
   
Glasnijverheid
Op 21 juni werd een protocolakkoord ondertekend in de glassector voor de periode 2017-2018. Dit akkoord, dat werd afgesloten in een iets gunstigere economische context, zorgt ervoor dat de loonmarge die bepaald werd door het interprofessioneel akkoord, volledig is ingevuld.

Concreet stijgt de koopkracht met 0,8 % op 1 juni 2017. De overige 0,3% kunnen op ondernemingsvlak worden onderhandeld. In de spiegelmakerijen voorziet het akkoord in de toekenning van de 1,1 % op 1 juni 2017 en van een ecochèque van € 125 in juli 2017. Deze verhogingen worden toegepast op de minimumlonen, de reële lonen en op de ploegenpremies.
Bovendien wordt ook de bestaanszekerheid bij tijdelijke werkloosheid verhoogd met 1,1 %, de terugbetaling van de verplaatsingskosten met de wagen stijgt met 3,5 % vanaf 1 januari 2018 en de syndicale premie stijgt met € 10 (€ 145 voor een volledig jaar).
Lees meer
Petroleum werknemers
Na de stakingsaanzegging en voorbereiding van de sectorale acties, heeft de Belgische Petroleum Federatie de onderhandelaars van de vakbonden kunnen overtuigen om samen te zitten in een poging om een voorakkoord te bereiken.

De vakbondsonderhandelaars eisten dat het mandaat van de werkgevers fundamenteel gewijzigd werd.

Na lange onderhandelingen werd er een ‘gemeenschappelijk voorstel van de sociale partners voor de sectorale cao 2017-2018’ bereikt. De stakings(dreiging) heeft dus geloond.

Het voorstel werd in de ondernemingen aan alle leden ter stemming voorgelegd en op 21 juni werden die stemmen geteld. Het voorstel tot akkoord werd met een ruime meerderheid goedgekeurd!

Op maandag 26 juni 2017 worden de eerste cao’s in de paritaire comités ondertekend.
Lees meer
2017-02-16 Re-integratie langdurig zieken wordt compleet negatief verhaal door sancties van minister De Block

Re-integratie langdurig zieken wordt compleet negatief verhaal door sancties van minister De Block

De positieve aanpak van re-integratie dreigt met dit voorstel van minister De Block een negatief verhaal van sancties te worden. Wat voor alle betrokkenen, op alle niveaus, een uitnodigend project moest zijn om kwetsbare mensen nieuwe kansen te geven en engagement vraagt van alle betrokkenen (vakbonden, mutualiteiten, preventiediensten, werkgevers en werkgeversorganisaties) wordt nu een eerder bedreigende aanpak.  
Concentratie delegees
Na meer dan 14 weken van moeizame onderhandelingen is er op woensdag 14 juni 2017 in de late avond eindelijk een protocolakkoord uit de bus gekomen in de bouwsector.
De belangrijkste punten van dit protocolakkoord zijn onder andere koopkracht, bestaanszekerheid en eindeloopbaan. 
Het sectoraal protocol van akkoord voor de periode 2017-2018 werd op 29 juni 2017 in het paritair comité ondertekend door alle organisaties.
Lees meer
Actie tegen e-dienstenkaart
Op 21 juni voerden ACVBIE en het ABVV opnieuw actie tegen de invoering van de E-dienstenkaart in de bouwsector, metaalbouw, schoonmaak, informatica, …

Via deze kaart wil de Europese Commissie grensoverschrijdende dienstverlening eenvoudiger maken in deze sectoren. De E-dienstenkaart zal online kunnen aangevraagd worden en zal afgeleverd worden door het land van herkomst, zonder effectieve controle van de aangeleverde gegevens. Met deze kaart kan men dan in andere lidstaten aan de slag. De controlemechanismen van de nationale lidstaten, zoals Limosa in België, worden daardoor buiten spel gezet.
ACVBIE en ABVV eisen de intrekking van het voorstel van de E-dienstenkaart! En we eisen een ambitieuze herziening van de Detacheringsrichtlijn en de regels omtrent de coördinatie van sociale zekerheidsstelsels.
  Lees meer
  Bouwwerf
  In de bouwsector zijn er geen sociale verkiezingen, daarom zoekt ACVBIE permanent kandidaten die kunnen aangeduid worden als syndicaal afgevaardigde.
  Lees meer

  Lonen

  Bouwwerf
  Hier kunt u de minimumuurlonen in de Bouw raadplegen.
  Lees meer