Lidmaatschap

Verzeker je van:

  • Persoonlijke service
  • Juridische hulp
  • Loopbaanadvies
  • Maxi solidariteit
Word lid van ACV
   
171130 Manifestatie stop het pensioengeknoei 19 december
Op 19 december organiseren de vakbonden een nationale betoging tegen het pensioengeknoei van de huidige regering. Stap mee op en laat van je horen op 19 december.
Lees meer
Kappers Fitness & Schoonheidszorgen collage
De regering-Michel wil de flexi-jobs uitbreiden naar de sector van kappers, de schoonheidszorgen en de fitness. Deze maatregelen hebben dus rechtstreekse gevolgen voor jullie als werknemers! Gedaan met vaste en regelmatige werkuren of met een vast en gegarandeerd loon! Jouw werkgever beslist volledig wanneer jij zal moeten werken (of net niet).

FLEXI-JOBS = LOW-COST-JOBS! 
Lees meer
Bouwwerf
In de bouwsector zijn er geen sociale verkiezingen, daarom zoekt ACVBIE permanent kandidaten die kunnen aangeduid worden als syndicaal afgevaardigde.
Lees meer

Nieuwe folders

Papierrol
Deze folder bevat informatie die van toepassing is in 2017-2018 voor de werknemers in de Papierproductie
Lees meer
Glasnijverheid
Deze folder bevat informatie die van toepassing is in 2017-2018 voor de werknemers in de Glasnijverheid.
Lees meer
Steenbakkerijen
Deze folder bevat informatie die van toepassing is in 2017-2018 voor werknemers in de Steenbakkerijen.
Lees meer

Premies

Beschutte Werkplaats collage
De eindejaarspremie in de Beschutte Werkplaatsen Vlaanderen wordt uitbetaald voor 20 december en wordt berekend op basis van de prestaties van 1 december 2016 tot 30 november 2017.
Lees meer
Vergaderen
Op 4 december werd er eindelijk een ontwerpakkoord bereikt in de drukkerijen & de grafische kunstbedrijven. Dit akkoord zal door alle partijen in de komende weken worden voorgelegd aan de achterban. 

Het vakgroepcongres van ACVBIE zal op 15 december plaatsvinden. Bij goedkeuring door alle partijen, hopen wij de definitieve teksten te kunnen ondertekenen op het paritair comité van 21 december.

Wenst u meer informatie over dit ontwerpakkoord? Raadpleeg dan zeker onze kroniek met daarin de voornaamste punten.
Lees meer
Chemie - molecule (credit: iStock)
Vanaf 1 januari 2018 worden de bedienden en kaderleden uit de chemie en petroleum ondergebracht bij ACV bouw - industrie & energie (ACVBIE). ACVBIE en LBC-NVK nemen hiermee een voorsprong in het debat over het gemeenschappelijk statuut voor arbeiders en bedienden.

Voor u betekent het dat u vanaf 1 januari 2018 beroep kan doen op de diensten van ACVBIE, aan uw ACV-lidmaatschap verandert er niets.

We zijn ervan overtuigd dat we uw belangen nog beter zullen kunnen verdedigen door alle werknemers uit deze sectoren onder te brengen onder één vakbondswerking. U mag blijvend op ons rekenen!
Lees meer
2017-02-16 Re-integratie langdurig zieken wordt compleet negatief verhaal door sancties van minister De Block

Re-integratie langdurig zieken wordt compleet negatief verhaal door sancties van minister De Block

De positieve aanpak van re-integratie dreigt met dit voorstel van minister De Block een negatief verhaal van sancties te worden. Wat voor alle betrokkenen, op alle niveaus, een uitnodigend project moest zijn om kwetsbare mensen nieuwe kansen te geven en engagement vraagt van alle betrokkenen (vakbonden, mutualiteiten, preventiediensten, werkgevers en werkgeversorganisaties) wordt nu een eerder bedreigende aanpak.  

Lonen

Bouwwerf
Hier kunt u de minimumuurlonen in de Bouw raadplegen.
Lees meer