• Ledenvoordeel

  Lees meer
  ACVBIEPlus
 • Op vakantie met Vayamundo

  Lees meer
  Vayamundo
 • Geef je carrière een vliegende start met ACV GO

  Lees meer
  ACV GO jongerenlidmaatschap
 • Opnieuw aan het werk na langdurige ziekte

  Terug in het zadel-opnieuw aan het werk 720
 
 

Lidmaatschap

Verzeker je van:

 • Persoonlijke service
 • Juridische hulp
 • Loopbaanadvies
 • Maxi solidariteit
Word lid van ACV
   
Chemie werknemers
Na onze geslaagde actie in gemeenschappelijk vakbondsfront van 18 april 2017, accepteerde Essenscia om opnieuw aan de onderhandelingstafel plaats te nemen op 26 april 2017.
Na een marathonzitting met zeer moeilijke en harde besprekingen die startte op woensdag 26 april om 9u30 's morgens, verscheen er donderdagochtend om 5u30 toch witte rook en zijn we tot een ontwerpakkoord gekomen.
Regionale consultatierondes zullen in de komende dagen plaatsvinden. Het resultaat van deze consultaties wordt besproken op ons vakgroepcongres op 10 mei 2017. We houden u zeker op de hoogte!
Lees meer
2017-02-16 Re-integratie langdurig zieken wordt compleet negatief verhaal door sancties van minister De Block
De positieve aanpak van re-integratie dreigt met dit voorstel van minister De Block een negatief verhaal van sancties te worden. Wat voor alle betrokkenen, op alle niveaus, een uitnodigend project moest zijn om kwetsbare mensen nieuwe kansen te geven en engagement vraagt van alle betrokkenen (vakbonden, mutualiteiten, preventiediensten, werkgevers en werkgeversorganisaties) wordt nu een eerder bedreigende aanpak.  
Lees meer

Nieuwe folders

Drukkerijen werknemers
Deze folder bevat informatie die van toepassing is voor de werknemers in de sector van de Dagbladen.
Lees meer
Affiche campagne Veilig werken op hoogte
Naar aanleiding van de Werelddag veiligheid en gezondheid op het werk, stelde de bouwsector via zijn dienstverlenende organisatie inzake welzijn, Constructiv, en samen met zijn partners een Code van Goede Praktijk samen voor het veilig monteren, demonteren en gebruiken van steigers. Deze Code moet bijdragen tot het terugdringen van arbeidsongevallen te wijten aan een val van hoogte.
Surf voor meer informatie over de Campagne Veilig Werken op Hoogte en de bijhorende dienstverlening naar de website van Constructiv. Je kan daar eveneens de volledige tekst van de Code van goede praktijk voor het veilig monteren, demonteren en gebruiken van steiger gratis downloaden.
Download hier gratis het persbericht hieromtrent.
Op de website van Constructiv vindt u alle informatie over de campagne.
Lees meer
Bouwvakkers op werf
De sectorale CAO-onderhandelingen 2017-2018 zijn momenteel aan de gang. De onderhandelingen duren een aantal weken. 
Opdat werknemers niet zouden moeten wachten tot de onderhandelingen zijn afgerond om met SWT te kunnen gaan (stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag - vroegere brugpensioen), werd er beslist alle huidige SWT-stelsels te verlengen (tot 30 juni 2017).
Lees meer
Bouwwerf
In de bouwsector zijn er geen sociale verkiezingen, daarom zoekt ACVBIE permanent kandidaten die kunnen aangeduid worden als syndicaal afgevaardigde.
Lees meer
Bouwvakkers op werf
Op dinsdag 26 januari organiseerde ACV bouw – industrie & energie een studiedag met militanten en deskundigen rond de gezondheidsrisico’s bij het werken tijdens wegenwerken.
Wegenwerkers zijn zich vaak onvoldoende bewust van de kankerwekkende effecten van de blootstelling aan bitumen tijdens asfalteringswerken.
Lees meer