Lidmaatschap

Verzeker je van:

  • Persoonlijke service
  • Juridische hulp
  • Loopbaanadvies
  • Maxi solidariteit
Word lid van ACV
   
Studiedag Europa ACVBIE 1 februari 2018 - zaal
Op donderdag 1 februari hield het internationaal secretariaat van ACV bouw – industrie & energie (ACVBIE) zijn jaarlijkse studiedag Europa. Dit jaar was het hoofdthema “De Europese sociale pijler, een antwoord op de zorgen van de werknemers?”

Een honderdtal Europese militanten kwam luisteren naar en ging in debat met sprekers zoals Ivo Belet, Oliver Röthig en Inge Bernaerts. 

De Europese militanten vinden de sociale pijler een goed en welkom signaal, maar verwachten vooral concrete resultaten op korte termijn in de vorm van duidelijke, voelbare verbeteringen als het gaat over sociale dumping en de concurrentie tussen werknemers. De Europese politiek heeft alvast de kans om haar goede voornemens te bewijzen in de aanpak van het detacheringsdossier en de e-dienstenkaart waar binnenkort beslissingen genomen dienen te worden. ACVBIE roept alle Belgische partijen op om de e-dienstenkaart ondubbelzinnig te verwerpen.
Lees meer
Chemie - molecule (credit: iStock)
Sinds 1 januari 2018 zijn de bedienden en kaderleden uit de chemie en petroleum ondergebracht bij ACV bouw - industrie & energie (ACVBIE). ACVBIE en LBC-NVK nemen hiermee een voorsprong in het debat over het gemeenschappelijk statuut voor arbeiders en bedienden.

Voor u betekent het dat u vanaf 1 januari 2018 beroep kan doen op de diensten van ACVBIE, aan uw ACV-lidmaatschap verandert er niets.

We zijn ervan overtuigd dat we uw belangen nog beter zullen kunnen verdedigen door alle werknemers uit deze sectoren onder te brengen onder één vakbondswerking. U mag blijvend op ons rekenen!
Lees meer
2017-02-16 Re-integratie langdurig zieken wordt compleet negatief verhaal door sancties van minister De Block
De positieve aanpak van re-integratie dreigt met dit voorstel van minister De Block een negatief verhaal van sancties te worden. Wat voor alle betrokkenen, op alle niveaus, een uitnodigend project moest zijn om kwetsbare mensen nieuwe kansen te geven en engagement vraagt van alle betrokkenen (vakbonden, mutualiteiten, preventiediensten, werkgevers en werkgeversorganisaties) wordt nu een eerder bedreigende aanpak.  
Lees meer

Nieuwe folders

Papierrol
Deze folder bevat informatie die van toepassing is in 2017-2018 voor de werknemers in de Papierproductie
Lees meer
Glasnijverheid
Deze folder bevat informatie die van toepassing is in 2017-2018 voor de werknemers in de Glasnijverheid.
Lees meer
Actie sociale dumping AZ Delta Roeselare banner 20180129
Op maandag 29 januari 2018 voerde een vijftigtal militanten van ACVBIE West-Vlaanderen actie om het blijvend probleem van sociale dumping in de bouwsector aan te kaarten. Hiermee wou men een duidelijk signaal geven aan de politieke beleidsvoerders en andere opdrachtgevers in de provincie.

Van aan de Sint-Martinuskerk in Oekene vertrok er een optocht, met voorop een bouwvakker in een ziekenhuisbed om het 'zieke' statuut aan te kaarten, naar de werf van het nieuwe AZ Delta ziekenhuis in Roeselare, waar men vooral beroep doet op buitenlandse arbeidskrachten. Voor alle duidelijkheid: de bouw van het nieuwe ziekenhuis betreft een symbooldossier, waarbij er geen sprake is van aantoonbare sociale dumpingpraktijken.

Wenst u meer informatie? Raadpleeg dan zeker:
Lees meer
Vergaderen
Op 4 december werd er eindelijk een ontwerpakkoord bereikt in de drukkerijen & de grafische kunstbedrijven. In de voorbije weken is dit akkoord door alle partijen voorgelegd aan de achterban.

Op het vakgroepcongres van ACVBIE op 15 december werd het ontwerpakkoord goedgekeurd. Intussen hebben ook de andere partijen het akkoord goedgekeurd. De definitieve teksten werden op het paritair comité van 21 december ondertekend.

Wenst u meer informatie over dit akkoord? Raadpleeg dan zeker onze kroniek met daarin de voornaamste punten.
Lees meer
Kappers Fitness & Schoonheidszorgen collage
De regering-Michel wil de flexi-jobs uitbreiden naar de sector van kappers, de schoonheidszorgen en de fitness. Deze maatregelen hebben dus rechtstreekse gevolgen voor jullie als werknemers! Gedaan met vaste en regelmatige werkuren of met een vast en gegarandeerd loon! Jouw werkgever beslist volledig wanneer jij zal moeten werken (of net niet).

FLEXI-JOBS = LOW-COST-JOBS! 
Lees meer
Bouwwerf
In de bouwsector zijn er geen sociale verkiezingen, daarom zoekt ACVBIE permanent kandidaten die kunnen aangeduid worden als syndicaal afgevaardigde.
Lees meer

Lonen

Bouwwerf
Hier kunt u de minimumuurlonen in de Bouw raadplegen.
Lees meer