Lidmaatschap

Verzeker je van:

  • Persoonlijke service
  • Juridische hulp
  • Loopbaanadvies
  • Maxi solidariteit
Word lid van ACV
   
Drukkerijen collage
Sectorale onderhandelingen dan toch van start in de grafische sector. Werkgevers trekken eisenbundel terug in!
De werkgevers hebben aangegeven dat ze bereid zijn om over alle punten van onze eisenbundel te praten en te onderhandelen.
We houden jullie verder op de hoogte.
Download het gemeenschappelijk pamflet van 28 mei 2015 hieromtrent.
Lees meer
ACV actiedag gevaarlijk werk 28 april
Elk jaar op 28 april herdenken vakbonden wereldwijd alle werknemers die ziek werden of de dood vonden als gevolg van de blootstelling aan risico’s op het werk. Opmerkelijk: de beroepsgerelateerde ziekten overtreffen in aantal meerdere malen het aantal arbeidsongevallen. Zo sterven in Europa jaarlijks 100 000 werknemers als gevolg van een beroepskanker. Ook in België mag dit aantal  niet onderschat worden. Het Fonds voor Beroepsziekten erkend weliswaar jaarlijks slechts een honderdtal beroepskankers, maar de stichting tegen kanker schat dit aantal op ongeveer 2 000 per jaar. Bij mannen vinden anno 2015 nog steeds 7% van de kankers hun oorzaak in het werk. En toch stopte Europa de herziening van de 25 jaar oude Europese richtlijn die werknemers moet beschermen tegen blootstelling aan kankerverwekkende stoffen.
Lees meer
Cementfabrieken bedrijfsomgeving

Geen fusie zonder recht op veiligheid en gezondheid voor de werknemers!

De mega fusie tussen de twee grootste cementondernemingen in de wereld gaat met volle kracht vooruit. De Directie is geobsedeerd door de toekomstige winsten en door wie aan de top van het nieuwe organigram komt te staan.
De rechten van zij die elke dag hard werken voor de onderneming en daar soms zelfs hun leven bij laten, maken echter geen deel uit van het debat.
Op 28 april, ter gelegenheid van de Internationale Dag ter nagedachtenis van omgekomen en gewonde werknemers in 2015, zullen wij werknemers mobiliseren en eisen dat beide ondernemingen o.a. zich oprecht engageren om de veiligheid en de gezondheid te verbeteren voor alle werknemers.
Download hier het pamflet hieromtrent.
Lees meer

Ondanks alle adviezen van experts en ondanks de acties van het Gemeenschappelijk Vakbondsfront besliste de regering een indexsprong. Maak duidelijk dat de vakbonden ook in uw naam dit NEEN-signaal verkondigen. Onderteken de petitie.
Lees meer

Lonen

Elektriciteit werknemers
Raadpleeg de nieuwste maandlonen geldig vanaf 1 mei 2015 in de sector van Gas & Elektriciteit.
Lees meer
Cementfabrieken bedrijfsomgeving
Raadpleeg de nieuwste minimumuurlonen geldig vanaf 1 april 2015 in de Cementfabrieken.
Lees meer

Premies

Chemie werknemers
De syndicale premie in de Chemie bedraagt maximaal € 110 en wordt uitbetaald eind april. De forfaitaire vergoeding van € 25 wordt uitbetaald begin oktober.
Lees meer
Papier en kartonbewerking werknemers
De syndicale premie in de Papier- en Kartonbewerking wordt uitbetaald begin mei en bedraagt maximaal € 135.
Lees meer
Glasnijverheid
De syndicale premie in de Glasnijverheid bedraagt maximaal € 135 en wordt uitbetaald begin april.
Lees meer
Petroleum werknemers
De syndicale premie in de Petroleum bedraagt maximaal € 135 en wordt uitbetaald eind maart.
Lees meer
Ceramiek collage
De syndicale premie in de sector van Vuurvaste producten bedraagt maximaal € 135.
Lees meer

Speciale rechten voor buitenlandse investeerders onaanvaardbaar

Onderneem actie en vraag de leden van het Europees Parlement om krachtig NEE te zeggen tegen ISDS en zich samen met de overgrote meerderheid van de burgers tegen ISDS en de bijzondere rechten voor buitenlandse investeerders te verzetten. Voer snel mee actie.
Stoffering & Houtbewerking werknemers
Fedustria stelt niet te kunnen starten met de onderhandelingen van een sectorakkoord 2015-2016, vooraleer de vakbonden akkoord gaan met hun eis.
Concreet eist Fedustria dat elke kost door loonsverhoging of verbetering van de arbeidsvoorwaarden door een akkoord 2015-2016 in mindering moet gebracht worden van de onderhandelingsmarge 2017-2018. 
We hebben in de onderhandeling laten weten dat hier geen sprake van kan zijn. Onze oproep aan Fedustria is om hun eis te laten vallen en eindelijk met de onderhandelingen te starten. De tijd dringt! 
Download het gemeenschappelijk pamflet van 27 mei 2015 hieromtrent.
Lees meer
Tax justice day miniatuur
Op 28 mei organiseren de vakbonden, onder de vleugels van het Financieel Actie Netwerk (FAN), al voor de vijfde keer de Tax Justice Day. We vragen op die dag aandacht voor een rechtvaardige spreiding van de belastingdruk. Meer dan ooit staat het idee van de 'tax shift' op de politieke agenda. Maar de voorstellen van de verschillende partijen zijn niet rechtvaardig. Daarom blijven we druk uitoefenen voor een eerlijke tax shift. Op 28 mei delen actievoerders daarom pamfletten uit in de verschillende stations. Om 11 uur is er ook nog een actiemoment aan de Financietoren in Brussel.
Lees meer
15/03/04 accord disponibilité chômeurs âgés et RCC
Sinds 1 januari 2015 moeten werklozen en SWT’ers (bruggepensioneerden) die op 1 december 2014 de leeftijd van 60 jaar nog niet hadden bereikt, volgens eens beslissing van de regering verplicht beschikbaar blijven voor de arbeidsmarkt, en dit tot de leeftijd van 65 jaar. 
Dit betekent dat ze verplicht moeten ingaan op werkaanbiedingen van de VDAB/Actiris en dat ze elke geschikte baan moeten aanvaarden. Het ACV vindt dit een echte pestmaatregel, een ware contractbreuk. 
  • Bekijk gerust eens dit filmpje, dat de absurditeit van deze hele kwestie goed aantoont.
Lees meer
2015-04-02 Pensioen op 67
Doof voor de duizenden manifestanten die de voorbije dagen hun ongenoegen uitten, is de regering van plan vrijdag het optrekken van de pensioenleeftijd in een eerste lezing goed te keuren. Zo zal de pensioenleeftijd in 2025 66 jaar bedragen en in 2030 67 jaar.  Het verhogen van de pensioenleeftijd komt bovenop de andere - al even asociale - maatregelen als de indexsprong en de afschaffing van de pensioenbonus en de diplomabonificatie.
Lees meer
Handicap

ACVBIE ontmoet de actoren uit de gehandicaptensector

Naar analogie met het Wereldsociaal Forum, heeft Luca Baldan, gewestelijk secretaris ACVBIE in Brussel, een aantal verenigingen voor mensen met een handicap bezocht. De bedoeling is synergiën te creëren tussen ACVBIE en de gehandicaptensector.

Sectornieuws

Bouwwerf
Het sociaal voordeel in de bouwsector wordt uitbetaald eind juni.
Lees meer
Bouwwerf
APR 8

Vakantiegeld weduwen & gepensioneerden

De uitbetaling van het vakantiegeld voor weduwen en gepensioneerden in de bouw gebeurt eind mei.
Hangmat
De planning van jaarlijkse vakantie in de bouwsector voor 2015 is gekend. Zo kan je per regio nagaan wanneer de bouwsector met verlof gaat.
Lees meer
Kappers
Je bent jong en gemotiveerd en wil een carrière in de sector “Kapsel” uitbouwen?
Of, je bent zo geboeid door het beroep dat je je geroepen voelt om je kennis  te delen en je beroep te verdedigen.
Herkenbaar? Misschien verdien jij dan wel de erkenning van “Starter” (cadet van de arbeid), “Future”, “Bachelor” of “Master” (laureaat van de arbeid).
Lees meer

Folders

ACVBIE-Plus
Leden van ACV bouw - industrie & energie genieten van een optimale dienstverlening en van exclusieve voordelen. 
Met de ACVBIE-Plus lidkaart verenigen wij al onze leden als consumenten. Dit genereert lagere prijzen en dus ook koopkracht.
Lees meer
Bouwwerf
Deze folders bevatten informatie die van toepassing zijn voor werknemers uit de Bouw.
Lees meer
Glasnijverheid
Deze folder bevatten informatie die van toepassing is voor de werknemers in de Glasnijverheid.
Lees meer
Glasnijverheid

AGC

Deze folder bevatten informatie die van toepassing is voor de werknemers bij AGC.
Lees meer
Cementfabrieken bedrijfsomgeving
Deze folder bevat informatie over de loon- en arbeidsvoorwaarden die van toepassing zijn voor werknemers uit de Cementfabrieken.
Lees meer