Lidmaatschap

Verzeker je van:

  • Persoonlijke service
  • Juridische hulp
  • Loopbaanadvies
  • Maxi solidariteit
Word lid van ACV
   
Staking Interbeton
Het personeel van Inter-Beton (HeidelbergCement Group) heeft deze vrijdag het werk neergelegd om te protesteren tegen de torenhoge werkdruk ten gevolge van de invoering van het "METRO-project". De staking van deze vrijdag wordt in gemeenschappelijk front gevoerd over het ganse land.
Lees meer
Studiedag ACVBIE West-Vlaanderen - tips om te tillen 20180504
Met enkele eenvoudige hef- en tiltechnieken belast je je rug veel minder en voorkom je problemen.

Een groep militanten van ACV bouw - industrie & energie (ACVBIE) in West-Vlaanderen leerde er alles over tijdens de jaarlijkse studiedag op 20 april. Die stond dit jaar in het teken van arbeidsongevallen en beroepsziekten. Een kinesitherapeut gaf zeven gouden tips mee die je kunt toepassen op de werkvloer.
Lees meer
Chemie - molecule (credit: iStock)
Op 16 en 17 april, brengt Co-valent, het sectorale en paritaire vormingsfonds voor de chemie, farma en kunststoffen een werkbezoek aan het Cork Training Centre en het National Institute for Bioprocessing Research & Training in Dublin. Het doel: het belang evalueren van het moderniseren en toegankelijk maken van de opleiding voor de biofarmaceutische industrie en de eventuele oprichting van een nieuw opleidingscentrum voor beroepen in de biofarma in België.
Lees meer
Man in rolstoel
In de maatwerkbedrijven (de vroegere beschutte en sociale werkplaatsen) kennen we geen specifiek sectoraal pensioenplan, maar sluiten we ons aan bij het pensioenplan van de Vlaamse non-profit.

Werk je in een maatwerkbedrijf, en dit gedurende minstens 6 maanden aaneensluitend, dan krijg je per trimester een bedrag op je pensioenrekening. Werk je deeltijds, dan wordt er rekening gehouden met de tewerkstellingsbreuk. 

Je krijgt het gespaarde bedrag met intrest in één keer uitbetaald als je op pensioen gaat.
Lees meer
Actie sociale dumping AZ Delta Roeselare banner 20180129
Op maandag 29 januari 2018 voerde een vijftigtal militanten van ACVBIE West-Vlaanderen actie om het blijvend probleem van sociale dumping in de bouwsector aan te kaarten. Hiermee wou men een duidelijk signaal geven aan de politieke beleidsvoerders en andere opdrachtgevers in de provincie.

Van aan de Sint-Martinuskerk in Oekene vertrok er een optocht, met voorop een bouwvakker in een ziekenhuisbed om het 'zieke' statuut aan te kaarten, naar de werf van het nieuwe AZ Delta ziekenhuis in Roeselare, waar men vooral beroep doet op buitenlandse arbeidskrachten. Voor alle duidelijkheid: de bouw van het nieuwe ziekenhuis betreft een symbooldossier, waarbij er geen sprake is van aantoonbare sociale dumpingpraktijken.

Wenst u meer informatie? Raadpleeg dan zeker:
Lees meer
Chemie - molecule (credit: iStock)
Sinds 1 januari 2018 zijn de bedienden en kaderleden uit de chemie en petroleum ondergebracht bij ACV bouw - industrie & energie (ACVBIE). ACVBIE en LBC-NVK nemen hiermee een voorsprong in het debat over het gemeenschappelijk statuut voor arbeiders en bedienden.

Voor u betekent het dat u vanaf 1 januari 2018 beroep kan doen op de diensten van ACVBIE, aan uw ACV-lidmaatschap verandert er niets.

We zijn ervan overtuigd dat we uw belangen nog beter zullen kunnen verdedigen door alle werknemers uit deze sectoren onder te brengen onder één vakbondswerking. U mag blijvend op ons rekenen!
Lees meer
2017-02-16 Re-integratie langdurig zieken wordt compleet negatief verhaal door sancties van minister De Block
De positieve aanpak van re-integratie dreigt met dit voorstel van minister De Block een negatief verhaal van sancties te worden. Wat voor alle betrokkenen, op alle niveaus, een uitnodigend project moest zijn om kwetsbare mensen nieuwe kansen te geven en engagement vraagt van alle betrokkenen (vakbonden, mutualiteiten, preventiediensten, werkgevers en werkgeversorganisaties) wordt nu een eerder bedreigende aanpak.  
Lees meer

Nieuwe folders

Papierrol
Deze folder bevat informatie die van toepassing is in 2017-2018 voor de werknemers in de Papierproductie
Lees meer
Glasnijverheid
Deze folder bevat informatie die van toepassing is in 2017-2018 voor de werknemers in de Glasnijverheid.
Lees meer
Cartoon Pad'R - zwaar beroep pensioenen bouw
Zonder ‘echt’ sociaal overleg werd de pensioenleeftijd opgetrokken naar 67 jaar.

Minister Bacquelaine maakt het echt te gortig met meer vragen dan antwoorden over wanneer en hoe een hardwerkende (bouwvak)arbeider kan genieten van zijn welverdiend pensioen!

In de huidige voorstellen krijgt een zwaar beroep amper gewicht: veel te weinig in de leeftijd en amper in het pensioenbedrag. Het is tijd om te strijden voor ‘gunstigere toegangsvoorwaarden’.
Lees meer
Dagbladen (credit: Shutterstock)
Op donderdag 8 maart vond in de gebouwen van de CRB een persconferentie ter voorstelling van de adviezen “Krachtlijnen voor een duurzame toekomst voor de uitgeverijensector” en “Krachtlijnen voor een duurzame toekomst voor de drukkerijensector” plaats.

De sociale partners uit de papier-, grafische en uitgeverijensector doen hierin een oproep tot de beleidsmakers van de verschillende overheidsniveaus om hen te steunen bij hun initiatieven voor een duurzame transformatie van de sector, die te kampen heeft met een daling van het aantal werknemers.

Raadpleeg hier het bijbehorend artikel in Visie (6 april 2018, onderaan de pagina).
Lees meer
Baby LR
Alle werknemers van een onderneming die deel uitmaakt van het Paritair Comité 314 (kappers, schoonheidszorgen en fitnesscentra) waarvan de kinderen jonger dan 3 jaar naar een erkende kinderopvang gaan, kunnen aanspraak maken op een tussenkomst in de kosten voor kinderopvang.
Lees meer
Studiedag Europa ACVBIE 1 februari 2018 - zaal
Op donderdag 1 februari hield het internationaal secretariaat van ACV bouw – industrie & energie (ACVBIE) zijn jaarlijkse studiedag Europa. Dit jaar was het hoofdthema “De Europese sociale pijler, een antwoord op de zorgen van de werknemers?”

Een honderdtal Europese militanten kwam luisteren naar en ging in debat met sprekers zoals Ivo Belet, Oliver Röthig en Inge Bernaerts. 

De Europese militanten vinden de sociale pijler een goed en welkom signaal, maar verwachten vooral concrete resultaten op korte termijn in de vorm van duidelijke, voelbare verbeteringen als het gaat over sociale dumping en de concurrentie tussen werknemers. De Europese politiek heeft alvast de kans om haar goede voornemens te bewijzen in de aanpak van het detacheringsdossier en de e-dienstenkaart waar binnenkort beslissingen genomen dienen te worden. ACVBIE roept alle Belgische partijen op om de e-dienstenkaart ondubbelzinnig te verwerpen.
Lees meer
Vergaderen
Op 4 december werd er eindelijk een ontwerpakkoord bereikt in de drukkerijen & de grafische kunstbedrijven. In de voorbije weken is dit akkoord door alle partijen voorgelegd aan de achterban.

Op het vakgroepcongres van ACVBIE op 15 december werd het ontwerpakkoord goedgekeurd. Intussen hebben ook de andere partijen het akkoord goedgekeurd. De definitieve teksten werden op het paritair comité van 21 december ondertekend.

Wenst u meer informatie over dit akkoord? Raadpleeg dan zeker onze kroniek met daarin de voornaamste punten.
Lees meer
Kappers Fitness & Schoonheidszorgen collage
De regering-Michel wil de flexi-jobs uitbreiden naar de sector van kappers, de schoonheidszorgen en de fitness. Deze maatregelen hebben dus rechtstreekse gevolgen voor jullie als werknemers! Gedaan met vaste en regelmatige werkuren of met een vast en gegarandeerd loon! Jouw werkgever beslist volledig wanneer jij zal moeten werken (of net niet).

FLEXI-JOBS = LOW-COST-JOBS! 
Lees meer
Bouwwerf
In de bouwsector zijn er geen sociale verkiezingen, daarom zoekt ACVBIE permanent kandidaten die kunnen aangeduid worden als syndicaal afgevaardigde.
Lees meer

Lonen

Bouwwerf
Hier kunt u de minimumuurlonen in de Bouw raadplegen.
Lees meer