Vlaams ACV congres 2017: Gelijkheid maakt het verschil

Op 23 en 24 november 2017 vormt het Kursaal van Oostende het decor voor het Vlaams ACV-congres. Onder de titel "Gelijkheid maakt het verschil" zullen 500 militanten en beroepskrachten samen nadenken over ongelijkheid in onze samenleving.

Antwoord op maatschappelijke uitdagingen

We willen samen nadenken over hoe we onze samenleving op een rechtvaardige en solidaire manier willen inrichten. Dat betekent dat we, veel meer nog dan vandaag, oog moeten hebben voor de kansen die kinderen en jongeren krijgen. Maar ook de kansen die mensen wel of niet krijgen op de arbeidsmarkt. En ten slotte moet er ook aandacht zijn voor de drempels die kwetsbare groepen (denk aan zorgbehoevenden) ervaren.
Het Vlaams ACV wil zijn stem laten horen in het debat over al deze uitdagingen. Het congres in november vormt daartoe de ideale gelegenheid. We debatteren over de vraag hoe we ongelijkheid moeten bestrijden en gelijkheid kunnen bevorderen. 

Een congres: democratie aan het werk

Een congres is een ideaal instrument om te peilen naar wat leeft bij onze leden, militanten en beroepskrachten. Democratische besluitvorming vormt de basis van een congres. De voorbereiding van het congres mondde uit in een eerste voorstel van krachtlijnen. Verbonden en centrales namen het voorstel kritisch door met hun militanten en formuleerden amendementen. 
Deze amendementen werden ondertussen verwerkt in een voorstel van gewijzigde krachtlijnen.
Het congresdocument vormt de basis voor een laatste tussenstop in verbonden en centrales. Het document wordt gebruikt als leidraad voor de finale bespreking van de krachtlijnen op het congres.

#VlaamsACVcongres: verspreid de visie op de sociale media

Onze visie op gelijkheid en ongelijkheid mag (moet!) gehoord worden. Ben je actief op Twitter, Facebook of Instagram en wil je de congresboodschap graag mee verspreiden? Vergeet dan de hashtag #VlaamsACVcongres niet te gebruiken. Zo maken we er met zijn allen een heuse trend van!

Verdiep je in de congresthema’s

De krachtlijnen die op het congres voorliggen, zijn ondergebracht in vier thema’s:
  1. Werk maken van een rechtvaardige en solidaire maatschappij
  2. Gelijk aan de start
  3. Gelijke deelname via arbeid
  4. Gelijk in het (samen)leven
In onze publicaties Visie en Vakbeweging staan we uitgebreid stil bij deze vier congresthema’s.
Wil je je in de aanloop naar het congres verdiepen in de congresthema’s? Dan zijn deze artikels het ideale leesvoer: