Neem je ontslag? Of word je ontslagen?

Opzegging
Neem je ontslag? Of word je ontslagen? Dan gelden er bepaalde spelregels voor de werkgever en voor jou.
Hieronder vind je ze kort op een rijtje.

Wat betekent opzegging?

Wanneer de overeenkomst gesloten is voor een onbepaalde duur kan iedere partij de overeenkomst beëindigen mits opzegging. Dat is een periode waarin de andere partij ervan verwittigd wordt dat de overeenkomst een einde zal nemen, maar waarin de normale uitvoering van de overeenkomst voorlopig wordt voortgezet.
De wet bepaalt een minimale opzegtermijn wanneer de beëindiging van de overeenkomst door de werkgever gebeurt (afdanking) en een maximumtermijn wanneer zij gebeurt door de werknemer (ontslagname).

Hoe moet de opzegging worden betekend?

De opzegging moet schriftelijk worden betekend. Dit schrijven moet de aanvang en de duur van de opzegtermijn vermelden.

Werkgever

De opzegging door de werkgever wordt aan de werknemer meegedeeld met een aangetekend schrijven of een deurwaardersexploot.

Werknemer

De opzegging door de werknemer wordt aan de werkgever meegedeeld met een aangetekend schrijven of een deurwaardersexploot of met een brief die aan de werkgever tegen ontvangstbewijs wordt overhandigd. Als je gebruik maakt van een aangetekende zending, wordt de brief drie werkdagen na de verzending geacht de bestemmeling te bereiken.
 

Mag je als werknemer afwezig blijven tijdens de opzegtermijn om ander werk te zoeken?

Tijdens de opzegtermijn mag je inderdaad afwezig blijven met behoud van loon om ander werk te zoeken. Daar zijn termijnen op geplakt.

Opzeg minder dan 26 weken

Bij een opzegtermijn niet langer dan 26 weken (of 6 maanden) mag je een volle dag of twee halve dagen per week afwezig zijn.

Opzeg langer dan 26 weken

Bij een opzegtermijn langer dan 26 weken geldt die regeling alleen voor de laatste 26 weken (de laatste 6 maanden) of wanneer je outplacementbegeleiding geniet. Voor de periode daarvoor en bij een outplacementbegeleiding, mag je per week een halve dag afwezig zijn.
Dit recht kan worden uitgeoefend tijdens de opzegging door de werknemer en tijdens de opzegging door de werkgever. Het kan echter niet worden uitgeoefend door de werknemer die ontslag neemt met een verkorte opzegtermijn in het vooruitzicht van pensionering.
 

Moet de opzegtermijn altijd worden gepresteerd?

Nee. De partijen kunnen de overeenkomst beëindigen zonder in acht name van een opzegtermijn of een gedeeltelijke opzegtermijn.
Er moet dan wel een verbrekingsvergoeding worden betaald.

Hoeveel bedraagt de verbrekingsvergoeding?

De verbrekingsvergoeding is gelijk aan de bezoldiging voor een periode die overeenkomt met de opzegtermijn of met het gedeelte ervan voor de periode dat er niet werd gewerkt.

Wanneer wordt de verbrekingsvergoeding betaald?

De verbrekingsvergoeding wordt in principe in één keer betaald op het moment van de verbreking.
In geval van afdanking in een onderneming in moeilijkheden mag de vergoeding ook per maand worden betaald. In dat geval wordt ze, net als het loon, geïndexeerd.

Meer info voor leden

Raadpleeg de fiches van de Wegwijzer sociale wetgeving van het ACV. Over dit onderwerp kan je volgende fiche(s) als pdf-bestand downloaden (inloggen):     

Wegwijzer sociale wetgeving

 
Ben je ACV-lid? Zorg dan dat je bent ingelogd op deze site en grasduin in onze fiches van de jaarlijkse Wegwijzer Sociale Wetgeving.