Algemene vakantieregeling

Sportief op vakantie
Hoe zit het met je jaarlijkse vakantie? Op hoeveel dagen heb ik recht? En krijg ik vakantiegeld? En wat als ik het voorgaande jaar niet gewerkt hebt? Of nu werkloos ben? 
De vakantieregeling in een notendop. Met daar waar nodig de specifieke afspraken voor enerzijds arbeiders, anderzijds bedienden.

Vakantieduur arbeiders en bedienden

Arbeiders

De vakantieduur wordt berekend op basis van het aantal gepresteerde dagen en de daarmee gelijkgestelde dagen uit het vakantiedienstjaar. Het aantal dagen waarop de arbeider recht heeft, wordt vermeld op het vakantieattest afgeleverd door de vakantiekas. Vanaf 231 gewerkte dagen heb je recht op het maximum aantal vakantiedagen (20).

Bedienden

Elke gewerkte (of gelijkstelde) maand tijdens het vakantiedienstjaar geeft het jaar erop recht op twee dagen vakantie. Omdat de vakantiewet nog steeds in het zesdagenstelsel rekent, worden de 24 dagen vakantie in het stelsel van de vijfdagenweek herleid tot 20 dagen.

Vakantiegeld arbeiders en bedienden

Naast vakantiedagen heb je ook recht op vakantiegeld. Elke vakantiedag wordt dubbel betaald: het enkelvoudig vakantiegeld is je gewone loon, dat doorbetaald wordt tijdens je vakantie. Het dubbel vakantiegeld wordt eenmalig betaald op het moment dat je je hoofdvakantie opneemt. Het dubbel vakantiegeld bedraagt 92% van je normale maandloon.
Momenteel bestaan er nog verschillen tussen arbeiders en bedienden.

Arbeiders

 • Bij arbeiders wordt het bedrag uitbetaald door vakantiekassen.

Bedienden

 • De werkgever betaalt het dubbel vakantiegeld van de bedienden.

  Wat als je dit jaar niet voldoende hebt gewerkt?

  Geen nood. Er zijn drie mogelijkheden om toch van een fijne vakantie te kunnen genieten:
  • Ben je jonger dan 25 jaar op 31 december van het voorbije jaar? En beëindigde je je studies en werkte je minstens één maand tijdens dat jaar? Check dan de afspraken rond jeugdvakantie
  • Ben je ten minste 50 jaar op 31 december van het voorbije jaar en heb je geen recht op vier weken betaalde vakantie, dan kan je een beroep doen op seniorvakantie
  • Indien je niet aan bovenstaande voorwaarden voldoet, kan je kiezen voor de aanvullende vakantie

  • Handig. Het jaarlijkse vakantieboekje van het ACV (pdf-bestand)

   Ik ben werkloos. Kan ik op vakantie?

   Ja dat kan. Je hebt jaarlijks recht op 24 dagen (zesdagenweek) of 20 dagen vakantie. 
   De vakantiedagen die reeds werden opgenomen tijdens een arbeidsperiode zijn hierbij inbegrepen. 
   Je ontvangt werkloosheidsuitkeringen voor de vakantiedagen die je tijdens je werkloosheid neemt. Voor de vakantiedagen die gedekt zijn door vakantiegeld (dit is het geval als je als loontrekkende hebt gewerkt tijdens het volledige voorbije jaar of een gedeelte ervan) ontvangt je geen werkloosheidsuitkeringen.

    Meer info voor leden

    Raadpleeg de fiches van de Wegwijzer sociale wetgeving van het ACV. Over dit onderwerp kan je volgende fiche(s) als pdf-bestand downloaden (inloggen):
    • Jaarlijkse vakantie
    • Zin om de volledige ACV-Wegwijzer sociale wetgeving te consulteren? Surf naar onze 'Wegwijzer'. Daar vind je alle fiches netjes en gestructureerd bij elkaar gezet. Een extra ledenservice!