Wat is aanvullende vakantie?

Verlof - aanvullende vakantie
Als je geen recht hebt op vier weken betaalde vakantie of als je niet in aanmerking komt voor jeugd- of seniorvakantie, kan je misschien gebruik maken van het stelsel van aanvullende vakantie.

  Wie kan een beroep doen op aanvullende vakantie?

  • Arbeiders en bedienden die na de onderbreking van de arbeid terug aan de slag gaan.
  • Ambtenaren die hun job inruilen voor een job in de privésector.
  • Werknemers die van een deeltijdse naar een voltijdse job overschakelen.
  • Deeltijdse werknemers die minder dan voltijds gaan werken, maar hun werkuren met minstens 20% vermeerderen.

   Hoe aanvragen?

   Vanaf het moment dat je minstens drie maanden gewerkt hebt en dit bij één of meerdere werkgevers uit de privésector, kan je aanvullende vakantie bij je werkgever aanvragen.

    Meer info voor leden

    Raadpleeg de fiches van de Wegwijzer sociale wetgeving van het ACV. Over dit onderwerp kan je volgende fiche(s) als pdf-bestand downloaden (inloggen):
    • Jaarlijkse vakantie
    • Zin om de volledige ACV-Wegwijzer sociale wetgeving te consulteren? Surf naar onze 'Wegwijzer'. Daar vind je alle fiches netjes en gestructureerd bij elkaar gezet. Een extra ledenservice!