Recht op kinderbijslag?

Geboorte en adoptie - moeder en kind
Kinderen van werknemers hebben recht op kinderbijslag. Lees meer over de voorwaarden, toekenning en de hoogte van de kinderbijslag.
Let op: vanaf 1 januari 2019 wordt de kinderbijslag omgevormd en heet het voortaan het Groeipakket. Het Groeipakket is het geheel van financiële tegemoetkomingen dat de Vlaamse overheid voorziet voor elk kind in elk gezin.
Meer info vind je op www.groeipakket.be

Wat is kinderbijslag?

Kinderen van werknemers hebben recht op kinderbijslag. Het bedrag is onafhankelijk van het inkomen van het gezin. De hoogte van de bijslag varieert volgens de rangorde van de kinderen in het gezin, hun leeftijd en een eventuele handicap. Voor kinderen van langdurig werklozen, gepensioneerden, invaliden en wezen zijn verhoogde bedragen voorzien.
De betaling van de kinderbijslag gebeurt maandelijks en stopt op 31 augustus van het jaar waarin het kind 18 jaar wordt. Studenten, jongeren met een leercontract en werkzoekende schoolverlaters kunnen onder bepaalde voorwaarden tot hun 25ste kinderbijslag krijgen.

Hoe hoog is de kinderbijslag?

De hoogte van het bedrag hangt af van vele factoren en kan je berekenen via de site van Famifed.  Of je kan terecht in een ACV-dienstencentrum.
Weet dat de kinderbijslag is gelijkgetrokken voor werknemers, ambtenaren en zelfstandigen.

Voor welke kinderen krijg je kinderbijslag?

Je krijgt kinderbijslag voor de kinderen waarmee je een bepaalde band hebt. Bijvoorbeeld verwantschap of een adoptiekind. Met de huidige reglementering geven bijna alle in België verblijvende kinderen recht op kinderbijslag.

Aan wie wordt de kinderbijslag toegekend?

Als er meerdere werknemers zijn in een gezin is er een voorrangsregeling. De volgorde is: eerst de vader, dan de moeder, vervolgens de stiefvader en de stiefmoeder en ten slotte de oudste van de rechthebbenden die het kind bij zich in het gezin hebben. Bijvoorbeeld een oudere broer of zus.

Meer info voor leden

Raadpleeg de fiches van de Wegwijzer sociale wetgeving van het ACV. Over dit onderwerp kan je volgende fiche(s) als pdf-bestand downloaden (inloggen):

Wegwijzer sociale wetgeving

 
Ben je ACV-lid? Zorg dan dat je bent ingelogd op deze site en grasduin in onze fiches van de jaarlijkse Wegwijzer Sociale Wetgeving.