Loonbriefje

Wat moet er op een loonbriefje?

Wat moet er op mijn loonbriefje staan?

De paritaire comités beslissen over de inhoud van het loonbriefje. Dit loonbriefje kan op papier overhandigd worden, maar het kan ook digitaal verstuurd worden. 
Wanneer er geen sectorale wetgeving is, moet het loonbriefje volgende informatie bevatten:
 • Naam en adres van de werkgever
 • Naam en initialen van de voornaam van de werknemer
 • Het inschrijvingsnummer bij de werkgever
 • De periode waarop de loonberekening betrekking heeft (bijvoorbeeld 1 – 30 april 2014)
 • Omvang van de prestaties (aantal dagen, uren, …)
 • Basisverloning (uurloon, maandloon, ...)
 • Totaal brutoloon.  Indien van toepassing ook een analyse van dit brutoloon: gepresteerde uren, overuren, loon voor gelijkgestelde dagen, voordelen in natura.
 • Inhoudingen voor sociale zekerheid
 • Bedragen die niet onderworpen zijn aan inhoudingen voor sociale zekerheid
 • Belastbaar deel
 • Bedrijfsvoorheffing
 • Niet-belastbaar deel
 • Netto uitgekeerd bedrag
 • Af te trekken bedragen (bijvoorbeeld voorschotten, loonbeslag, boetes, …)
 • Contant te betalen nettobedrag.
Lees er meer over in het artikel 'Je loonbriefje' uit Ons Recht, het ledenblad van LBC-NVK (pdf-bestand).
 

Meer info voor leden

Raadpleeg de fiches van de Wegwijzer sociale wetgeving van het ACV. Over dit onderwerp kan je volgende fiche(s) als pdf-bestand downloaden (inloggen):
 • Het loon
 • Zin om de volledige ACV-Wegwijzer sociale wetgeving te consulteren? Surf naar onze 'Wegwijzer'. Daar vind je alle fiches netjes en gestructureerd bij elkaar gezet. Een extra ledenservice!