Ecocheques

Loon-extralegale voordelen-ecocheques
Ecocheques  kan je gebruiken voor de aankoop van ecologische producten en diensten.Een ecocheque is een extralegaal voordeel dat een werknemer van zijn werkgever krijgt. Deze cheques zijn vrij van belastingen en sociale zekerheidsbijdragen. Werknemers betalen, anders dan bij de maaltijdcheques, geen eigen bijdrage.

Wat zijn ecocheques?

Ecocheques kan je gebruiken voor de aankoop van ecologische producten en diensten.Een ecocheque is een extra-legaal voordeel dat een werknemer van zijn werkgever krijgt. Deze cheques zijn vrij van belastingen en sociale zekerheidsbijdragen. Werknemers betalen, anders dan bij de maaltijdcheques, geen eigen bijdrage.
Een ecocheque is geldig tot de laatste dag van de 24ste maand na overhandiging. Je kan dus de cheques van 2 jaar opsparen om bijvoorbeeld een duurdere investering in energiebesparing te doen.

Wie krijgt een ecocheque?

Voor de invoering van ecocheques is een cao op sector- of bedrijfsvlak of een individuele, schriftelijke overeenkomst vereist. Behalve wanneer er in hun bedrijf geen vakbondsafvaardiging is of wanneer het voor de betrokken personeelscategorie niet de gewoonte is dat er bij cao wordt gewerkt. In die twee gevallen mag het ook bij individuele overeenkomst.
De waarde van de ecocheque en het aantal keren dat er in de loop van het jaar ecocheques worden toegekend, wordt eveneens vastgelegd in de cao of de individuele overeenkomst.

Wat kan je met ecocheques kopen?

Deze cheques kunnen gebruikt worden voor de aankoop van ecologische producten en diensten. Wat die ecologische producten en diensten dan wel zijn, is vastgelegd in een lijst die beheerd wordt door de nationale arbeidsraad (NAR). 
De lijst is opgebouwd rond zeven ecologische doelstellingen:  
  • energiebesparing
  • hernieuwbare energie
  • waterbesparing en -beheer
  • duurzame mobiliteit: 
  • afvalbeheer
  • ecodesign 
  • natuurzorg 
De lijst is in juni 2015 aangepast.
Je kunt niet in elke winkel terecht met ecocheques. Op de websites van Sodexo en Edenred kan je opzoeken in welke winkels in je buurt je met ecocheques kan betalen.

Meer info voor leden

Raadpleeg de fiches van de Wegwijzer sociale wetgeving van het ACV. Over dit onderwerp kan je volgende fiche(s) als pdf-bestand downloaden (inloggen):
  • Het loon
  • Zin om de volledige ACV-Wegwijzer sociale wetgeving te consulteren? Surf naar onze 'Wegwijzer'. Daar vind je alle fiches netjes en gestructureerd bij elkaar gezet. Een extra ledenservice!