Andere voordelen en beloningssystemen

Er bestaan een aantal voordelen en beloningssystemen:
 • Geschenken en geschenkcheques
 • Cultuur- en sportcheques
 • Prijsvermindering bij aankoop van producten en diensten
 • Voordelen in natura
 • PC-privéplan

Geschenken en geschenkcheques

De werkgever mag je een geschenk geven. Wanneer dit onder een bepaald bedrag blijft, wordt dit niet als loon beschouwd.
In de tabel lees je wat het maximumbedrag is voor een geschenk en wat de afspraken zijn inzake belasting op deze geschenken:
Welke geschenk en welke gelegenheid?
Grensbedrag fiscaal aftrekbaar
Grensbedrag sociale vrijstelling RSZ
Geschenken aan werknemers
35 euro per jaar, per werknemer 35 euro per jaar, per werknemer
Enkel n.a.v. Sinterklaas, Kerst en Nieuwjaar
Geschenken aan kinderen van werknemers 35 euro per kind
Enkel n.a.v. Sinterklaas
35 euro per jaar, per werknemer
Enkel n.a.v. Sinterklaas, Kerst en Nieuwjaar
Geschenken bij een eervolle onderscheiding 105 euro per jaar, per werknemer 105 euro per jaar, per werknemer
Geschenken bij pensionering 35 euro per volledig dienstjaar (minimum 105 euro) 35 euro per volledig dienstjaar (minimum 105 euro, maximum 8975 euro)
Premie bij huwelijk van de werknemer 200 euro maximum 200 euro maximum
Premie bij 25 jaar dienst Max. 1x bruto bedrag van de maandwedde Max. 1x bruto bedrag van de maandwedde
Premie bij 35 jaar dienst Max. 2x bruto bedrag van de maandwedde Max. 2x bruto bedrag van de maandwedde
Als de geschenken meer waard zijn dan de bovenvermelde bedragen of naar aanleiding van andere gelegenheden gegeven worden, worden alle sociale bijdragen berekend op de totale waarde van het geschenk. De waarde van het geschenk is de prijs die de werkgever ervoor betaalt, inclusief BTW. 

Cultuur – en sportcheques

Je werkgever kan je ook je cultuur – en sportcheques geven. Dit voordeel wordt niet beschouwd als loon, wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan:
 • De cheques mogen het gewone loon niet vervangen. Ze kunnen niet omgeruild worden voor geld;
 • De cheques worden toegekend na akkoord in een sectorale en/of onderneming 'cao;
  Wanneer de cheques aan een deel van de werknemers toegekend worden, mag dit vermeld worden in de individuele overeenkomst;
 • De cheques worden toegekend op naam van de werknemer;
 • De geldigheidsduur van deze cheques is maximum 15 maanden;
  Bovendien mogen de cheques alleen gebruikt worden bij erkende cultuur – en sportorganisaties die aangesloten zijn bij een erkende federatie;
 • Een werknemer mag maximaal 100 euro per jaar aan cheques ontvangen.men aan te kopen om te kunnen genieten van de fiscale voordelen.

Prijsvermindering bij aankoop van producten of diensten

Je werkgever kan je korting geven op producten die gemaakt worden in je onderneming of diensten die geleverd worden door je onderneming. Deze korting, is vrij van sociale zekerheidsbijdragen zolang de prijsvermindering niet hoger is dan 30%. Ook mag het gebruik van producten/diensten het normale gebruik van je gezin niet overschrijden. 
Bijvoorbeeld:  
Je werkt in een warenhuis en je hebt een kortingskaart: je mag deze niet doorgeven aan al je vrienden en je hele familie, je buren. In dat geval moet er op de korting wel RSZ-bijdrage betaald worden. De korting geldt voor gewoon gebruik door jezelf en je gezinsleden.

Voordelen in natura

Voordelen in natura zijn voordelen die in geld waardeerbaar zijn. Deze voordelen maken deel uit van het loon. Voordelen in natura worden geschat tegen hun courante waarde. Gas, elektriciteit en verwarming worden tegen de werkelijke waarde vergoed. 
Kost en inwoning worden forfaitair geschat:
 • Ontbijt: 0.55 euro ontbijt
 • Hoofdmaaltijd: 1.09  euro maaltijd
 • Avondmaal: 0.84 euro maaltijd
 • Woning: 0.74 euro per dag. Water, elektriciteit en verwarming inbegrepen (wanneer je niet over je eigen woning beschikt).

PC-privéplan

De werkgever kan je ook 'belonen' door je financieel te steunen bij het aankopen van een privécomputer. De werkgever mag tot 60% van de aankoopprijs van een privécomputer, met een maximum van 1.660 euro, belastingvrij terugbetalen aan zijn werknemers.

Ook een internetabonnement mag voor 60% gefinancierd worden door de werkgever. Zo kan de werkgever dit als bedrijfsonkosten aftrekken en word je er als werknemer niet op belast.
 
Voorwaarden:
 • De werkgever moet een pc-privéplan opstellen.
  Dit plan moet worden opengesteld aan alle werknemers uit de personeelcategorie waarvoor het plan werd opgemaakt. Een individuele afspraak is niet mogelijk. In het pc-privéplan wordt beschreven welke pc, randapparatuur, printers, internetabonnementen, software…  in aanmerking komen. 
 • De werkgever is verplicht om minstens twee van de opgesomde onderdelen samen aan te kopen om te kunnen genieten van de fiscale voordelen.