Eindeloopbaan

Is het einde van je loopbaan in zicht?
Op pensioen, SWT, het vroegere brugpensioen of misschien eerst nog even gebruik maken van het tijdkrediet eindeloopbaan ook wel landingsbanen genaamd?

Pensioen

Na jarenlange noeste arbeid nadert je welverdiend pensioen. De leeftijd voor het rustpensioen is in principe 65 jaar, zowel voor mannen als voor vrouwen. Het pensioen vangt ten vroegste aan op de eerste dag van de maand waarin je de pensioenleeftijd bereikt. De regering heeft besloten om de pensioenleeftijd op te trekken naar 66 jaar vanaf 2025 en naar 67 vanaf 2030.

SWT ofwel brugpensioen

Of misschien stap je al eerder uit het arbeidsproces middels het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT). Ofwel het vroegere brugpensioen.

Tijdkrediet eindeloopbaan ofwel landingsbanen

Een tussenoplossing betreft het zgn. tijdkrediet eindeloopbaan. Je blijft nog even aan de slag maar werkt wel minder uren/dagen.
Vanaf 60 jaar hebben werknemers het recht om halftijds te werken of hun prestaties met 1/5de te verminderen volgens de dezelfde modaliteiten als bij het gewone tijdkrediet maar zonder maximumduur. De formule kan dus worden verlengd tot aan het pensioen van de werknemer. De minimumgrens is dezelfde als voor gewoon tijdkrediet: zes maanden voor de halftijdse vermindering en drie maanden voor de vermindering met 1/5de. 
Tot voor kort kon de leeftijd verlaagd worden naar 55 jaar voor werknemers die aan heel specifieke criteria beantwoordden. Maar die leeftijd wordt stapsgewijs opgetrokken: 56 jaar op 1 januari 2016, 57 jaar op 1 januari 2017, 58 jaar op 1 januari 2018 en 60 jaar op 1 januari 2019.
Van deze stapsgewijze verhoging kan afgeweken worden d.m.v. een cao van de NAR.  

Wegwijzer sociale wetgeving

 
Ben je ACV-lid? Zorg dan dat je bent ingelogd op deze site en grasduin in onze fiches van de jaarlijkse Wegwijzer Sociale Wetgeving.