Opleiding volgen? Maak gebruik van betaald educatief verlof

Betaald educatief verlof
Werken en studeren tegelijkertijd? Of ben je van plan om een opleiding te volgen in het volwassenenonderwijs, via Syntra, via een sectorfonds, een hogeschool of universiteit? Check of de opleiding niet in aanmerking komt voor betaald educatief verlof (BEV). Het BEV geeft werknemers het recht om erkende opleidingen te volgen waarbij je met behoud van loon afwezig mag blijven van het werk.
Vanaf 2019 wordt het BEV omgevormd naar het Vlaams Opleidingsverlof. Meer info vind je op deze website.

Wat is betaald educatief verlof?

Betaald educatief verlof heeft als bedoeling werknemers uit de privésector de mogelijkheid te bieden tijdens of buiten de werkuren opleidingen te volgen met behoud van hun loon. Betaald educatief verlof is een recht voor wie in de privésector werkt. De werkgever kan dus niet weigeren dat je betaald educatief verlof opneemt. Hij moet wel akkoord gaan met de planning van het verlof.

Wie heeft recht op betaald educatief verlof ?

Het recht op betaald educatief verlof (BEV) geldt voor alle werknemers uit de privésector die minstens 4/5 werken. Als je minder dan 4/5 werkt, maar met variabele uurroosters, heb je recht op BEV in verhouding tot je tewerkstelling.
Als je deeltijds werkt (1/2 tot 4/5) met een vast uurrooster, heb je enkel recht op BEV voor het volgen van een beroepsopleiding tijdens je werktijd.
Om recht te hebben op betaald educatief verlof moet je je werkgever tijdig inlichten en moet je de cursussen nauwgezet volgen. 

Over hoeveel uur betaald educatief verlof gaat het?

Het aantal uren waarop je recht hebt, is per schooljaar (van september tot augustus) beperkt.
Voor algemene opleidingen en taalcursussen gaat het om 80 uren. Voor andere opleidingen is het krediet vastgesteld op 100, 120 of 180 uren.
Je bepaalt in overleg met je werkgever wanneer je afwezig mag zijn. Tijdens het school- of academiejaar bezorg je je werkgever elke drie maanden een 'getuigschrift van nauwgezetheid' dat je van de instelling krijgt als aanwezigheidsbewijs..

En wat met je loon?

Wanneer je BEV neemt, betaalt je werkgever je normale loon uit, eventueel tot een bepaalde loongrens. Je behoudt je loon tot maximaal 2.928 euro bruto (dit bedrag is nog niet definitief bevestigd). De werkgever kan van de Vlaamse overheid een terugbetaling krijgen van de werkelijk opgenomen uren. Daar hoef jij als werknemer niets voor te doen.

Meer info voor leden

Raadpleeg de fiches van de Wegwijzer sociale wetgeving van het ACV. Over dit onderwerp kan je volgende fiche(s) als pdf-bestand downloaden (inloggen);

Wegwijzer sociale wetgeving

 
Ben je ACV-lid? Zorg dan dat je bent ingelogd op deze site en grasduin in onze fiches van de jaarlijkse Wegwijzer Sociale Wetgeving.