Werken in een ander land

Detachering
Als je als Belg gaat werken in een ander land, word je met een aantal specifieke zaken geconfronteerd. Het gaat dan onder andere over grensarbeid en tewerkstelling ‘overzee’. 
Daarnaast komen er ook veel niet-Belgen in België werken. Voor niet-Europese vreemdelingen zijn de afspraken rond detachering en arbeidsvergunningen belangrijk.
Het ACV heeft een uitgebreide werking voor grensarbeiders. Je leest er hier meer over.
Dit deel van de website is ook te bezoeken via de url www.acvgrensarbeiders.be

  Van plan om te gaan werken in het buitenland?

  Normaal gezien wordt de wetgeving toegepast van het land waar de werknemer tewerkgesteld wordt. Inzake arbeidsrecht, sociale zekerheid en belastingen kan de situatie anders zijn. Grensarbeiders zijn mensen die in het ene land wonen en in het andere land werken en dus regelmatig de grens oversteken. Belgen die werken in de ons omringende landen (Frankrijk, Duitsland, Nederland, Groot-Brittannië, Luxemburg) noemen we dus grensarbeiders. Hier gelden dikwijls speciale regelingen, vooral op vlak van arbeidsrecht, sociale zekerheid en belastingen.
  Het ACV heeft grensarbeiderssecretariaten in de buurt van de grenzen van die verschillende landen. Als lid kan je hier terecht bij problemen, vragen, juridische betwistingen, enz.

  Meer info over grensarbeiders?

  Wat zijn overzeese werknemers?

  Overzeese werknemers zijn zij die worden tewerkgesteld buiten het grondgebied van de Economische Europese Ruimte. Zij mogen op vrijwillige basis aansluiten bij de dienst voor overzeese sociale zekerheid (DOSZ).

  ACV-grensarbeiderssecretariaten

  Het ACV heeft grensarbeiderssecretariaten in de buurt van de grenzen van de verschillende landen. Als lid kan je hier terecht bij problemen, vragen, juridische betwistingen, enz.

  Contacteer een grensarbeiderssecretariaat:

  Nederland
  Duitsland
  Frankrijk
  Luxemburg
  • Pierre Conrotte, Rue Pietro Ferrero 1, 6700 Arlon
   Tel. 063 24 20 40. 
  Nieuwe Europese lidstaten

  Werk je als niet-Belg in België?

  De dwingende bepalingen van de Belgische wetgeving (arbeidsrecht) zijn van toepassing op de in België verrichte arbeid. Dit principe is van toepassing ongeacht de nationaliteit van de werknemer en van de werkgever. Het gaat dan om loonbarema’s, arbeidsduur, ontslag, enz. Europese verordeningen en internationale verdragen kunnen hierop uitzonderingen voorzien.

  Welke arbeidsvergunningen bestaan er in België?

  Er bestaan drie soorten arbeidsvergunningen. Het soort vergunning hangt af van de verblijfstoestand van de werknemer. Deze hebben betrekking op de niet-Europeanen (buiten EER).
  • Vergunning A , van onbeperkte duur en geldig voor alle werkgevers;
  • Vergunning B, van beperkte duur en geldig voor een welbepaalde werkgever;
  • Vergunning C, geldig voor alle werkgevers, maar van beperkte duur;
  • De zgn. Blue Card, een vergunning voor hooggeschoolden.

  Meer info voor leden

  Raadpleeg de fiches van de Wegwijzer sociale wetgeving van het ACV. Over dit onderwerp kan je volgende fiche(s) als pdf-bestand downloaden (inloggen):