Grensarbeid in Duitsland

ACV Grensarbeiders Duitsland
ACV heeft een uitgebreide werking voor grensarbeiders werkzaam in Duitsland opgezet. 
Als je bent aangesloten bij het ACV kan je met je vragen en problemen terecht bij de zgn. zitdagen.