Opnieuw aan het werk via een OCMW

Contract-inloopbanen-startbaan
OCMW’s kunnen je helpen om (opnieuw) werk te vinden.
In het kader van de zesde staatshervormig werd dit stelsel toegewezen aan de Gewesten.

Hoe kan het OCMW je helpen bij je zoektocht naar werk?

In het kader van hun opdracht voor sociale hulpverlening bieden de OCMW’s tal van mogelijkheden om de rechthebbenden bij te staan opnieuw werk te vinden of hen zelfs onmiddellijk aan het werk te zetten. Zo kunnen OCMW’s bijvoorbeeld een persoon in dienst nemen voor de tijd die nodig is om opnieuw recht te verwerven op een werkloosheidsuitkering.
Het OCMW kan ook tussen komen in de kosten voor de opstart van een tewerkstelling. Die tewerkstelling kan voor rekening van het OCMW zelf zijn (bijvoorbeeld in een ziekenhuis of in een rusthuis dat onder zijn bevoegdheid valt), of bij een externe instelling. De OCMW’s genieten dan van een afwijking op het principe van het verbod op het ‘uitlenen’ van werknemers. Tenminste als de gebruiker behoort tot de plaatselijke openbare sector of de private non-profitsector. Voor het overige volgt het contractuele statuut van deze tewerkstellingen de algemene regels.

Meer info voor leden

Raadpleeg de fiches van de Wegwijzer sociale wetgeving van het ACV. Over dit onderwerp kan je volgende fiche(s) als pdf-bestand downloaden (inloggen):
  • De inloopbanen
  • Zin om de volledige ACV-Wegwijzer sociale wetgeving te consulteren? Surf naar onze 'Wegwijzer'. Daar vind je alle fiches netjes en gestructureerd bij elkaar gezet. Een extra ledenservice!