Het hoe en waarom van de PWA's

Contract-PWA
Wat is een Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap ofwel PWA? Wie kan er aan de slag bij een PWA? Welke activiteiten? En wat is het verschil met dienstencheques?
In het kader van de zesde staatshervorming werd dit systeem toegewezen aan de Gewesten. Het Vlaams Gewest kondigt een hervorming aan naar een systeem van 'Wijkwerken'. Vooralsnog blijven de oude federale regels gelden. 

PWA krant (plaatselijk werkgelegenheids-agentschap)

   
De ACV-werkzoekendenwerking verdedigt de belangen van de werklozen. In deze krant lees je meer over het Plaatselijk Werkgelegenheids-Agentschap en de voorgenomen omslag naar Wijkwerken.

Wat zijn de overeenkomsten tussen PWA’s en de dienstencheques?

 • de werknemer wordt tewerkgesteld door een werkgever die optreedt als tussenpersoon met de eindgebruiker;
 • de gebruiker betaalt de dienst met een cheque, die hij aankoopt bij een uitgifte-instelling. Hij geniet een fiscaal voordeel.

Wat zijn de verschillen tussen PWA’s en de dienstencheques?

 • het systeem is voorbehouden aan werklozen en leefloners;
 • het PWA wordt opgericht als een vzw, paritair samengesteld uit vertegenwoordigers van de gemeenteraad en plaatselijke sociale partners;
 • de werknemer wordt niet tewerkgesteld in het kader van een gewone arbeidsovereenkomst, maar in het kader van een ‘PWA-arbeidsovereenkomst’, die enkel de minimale regels van de arbeidswetgeving bevat;
 • het loon voor het PWA-werk is cumuleerbaar met de werkloosheidsuitkering. Het aantal uren dat de werknemer PWA-werk mag doen, is wel beperkt.
Een tijdlang deed het PWA-systeem dienst als kader voor de ‘Stadswachten’, nu opgenomen in het Activa-systeem. De werknemers kunnen evenwel in het PWA-kader blijven als ze al vóór 2003 tewerkgesteld waren. Vandaag is een deel van de PWA-activiteiten opgenomen in het systeem van de ‘dienstencheques’. Als structuur kan het PWA erkend worden als onderneming voor dienstencheques.

Wie kan aan de slag in het PWA?

Uitkeringsgerechtigde volledige werklozen die minstens 2 jaar werkloos zijn (6 maanden als de werknemer minstens 45 jaar oud is), zijn sowieso ingeschreven in het PWA. Daarnaast kunnen zich vrijwillig inschrijven: 
 • uitkeringsgerechtigde volledige werklozen die gedurende de 36 maanden voorafgaand aan hun inschrijving minstens 24 maanden van uitkeringen genoten;
 • leefloners of mensen die sociale hulp krijgen van het OCMW.

Welke activiteiten mag het PWA uitvoeren?

De activiteiten die in het PWA-kader mogelijk blijven (de voorlopige afwijkingen hierboven aangegeven uitgezonderd):
 • voor particulieren: klein tuinonderhoud; de opvang of begeleiding van kinderen, van zieke, bejaarde of gehandicapte personen; hulp bij de uitvoering van administratieve formaliteiten;
 • voor plaatselijke overheden (gemeenten, OCMW): bepaalde tijdelijke of uitzonderlijke taken (hulp bij milieubescherming, het verkeer regelen bij het uitgaan van de school);
 • voor niet-commerciële organisaties: bepaalde taken die normaal worden uitgevoerd door vrijwilligers (steward tijdens sportevenementen, onderhoud van sportvelden, hulp bij de organisatie van evenementen);
 • voor scholen: bepaalde taken die normaal worden uitgevoerd door vrijwilligers (opvang van kinderen vóór of na school, hulp bij de begeleiding in schoolbussen);
 • in de landbouwsector: seizoenswerk (zaaien, oogsten), met uitzondering van de bediening van machines en het gebruik van chemische producten;
 • in de tuinbouwsector: alle activiteiten, met uitzondering van de teelt van paddenstoelen en de aanplanting of het onderhoud van parken en tuinen.

Is het aantal uren beperkt?

Het aantal werkuren dat je in PWA-verband mag verrichten, is beperkt tot 630 per jaar. Per maand mogen er niet meer dan 70 uur gepresteerd worden. Als het gaat om huishoudelijk werk voor privépersonen, om hulp bij administratieve formaliteiten en om activiteiten voor de plaatselijke overheid of voor vzw’s mogen er niet meer dan 45 uur per maand gepresteerd worden. Als de werknemer tewerkgesteld is in de land- of tuinbouw mag hij in totaal 150 uur werken. Als hij ook andere activiteiten verricht, mag hij het quotum voor die activiteiten niet overschrijden. 
 • Het ACV heeft een werking rond dienstencheque/PWA-werknemers o.a. via de uitgave van een jaarlijkse dienstencheque-PWA krant (pdf-bestand)

Meer info voor leden

Raadpleeg de fiches van de Wegwijzer sociale wetgeving van het ACV. Over dit onderwerp kan je volgende fiche(s) als pdf-bestand downloaden (inloggen):

Wegwijzer sociale wetgeving

 
Ben je ACV-lid? Zorg dan dat je bent ingelogd op deze site en grasduin in onze fiches van de jaarlijkse Wegwijzer Sociale Wetgeving.