Een contract van bepaalde of onbepaalde duur

Contract (on)bepaalde duur
Een arbeidsovereenkomst wordt in principe afgesloten voor onbepaalde duur. 
Onder bepaalde voorwaarden is het ook mogelijk om een overeenkomst voor een beperkte duur aan te gaan. 
Een voltijdse overeenkomst van onbepaalde tijd hoeft niet schriftelijk vastgelegd te worden, maar het voorkomt wel veel problemen.

  Wat met een tijdelijk contract?

  Een contract voor bepaalde duur kent verschillende mogelijkheden.
  • Het kan gaan om een overeenkomst van bepaalde duur of duidelijk omschreven werk.
  • Een vervangingscontract
  • Een overeenkomst voor tijdelijke arbeid.
  Deze contractvormen kennen onderlinge verschillen maar ze hebben met elkaar gemeen dat ze steeds schriftelijk moeten worden opgemaakt. Als dat niet het geval is heb je automatisch een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur.

  Mag de werkgever opeenvolgende contracten van bepaalde duur of duidelijk omschreven werk opstellen?

  Opeenvolgende contracten van bepaalde duur of duidelijk omschreven werk zijn in principe niet toegelaten. In een aantal gevallen wordt hierop een uitzondering gemaakt.

  Uitzonderingen

  Zo kan je werkgever je 4 opeenvolgende contracten van bepaalde duur aanbieden van elk minstens 3 maanden. In totaal mag de ‘tijdelijke’ periode niet langer dan 2 jaar duren. Na uitdrukkelijke toestemming van de arbeidsinspectie kan het gaan om opeenvolgende contracten van minstens 6 maanden met een totale duur van maximum 3 jaar. Opeenvolgende contracten van duidelijk omschreven werk zijn nooit toegelaten.
  Een vervangingscontract moet de reden, de identiteit van de te vervangen werknemer en de voorwaarden van indiensttreding vermelden. De maximumduur van de vervangingsovereenkomst is 2 jaar (behalve ingeval van tijdskrediet of loopbaanverminderingen). Opeenvolgende vervangingscontracten zijn toegelaten tot maximum 2 jaar in totaal. In een vervangingscontract voor onbepaalde tijd kan afgesproken worden dat de normale regels van opzegging niet van toepassing zijn op het moment dat de vervangen werknemer terugkeert. Deze afwijking is echter niet mogelijk voor vervangingscontracten van bepaalde duur. Dan gelden de algemene regels van een gewone arbeidsovereenkomst.

  Wat met banenplannen en speciale statuten?

  Daarnaast zijn er ook allerlei banenplannen en flexibele arbeidsvormen die zorgen voor evenveel soorten contracten. Dat je dan even niet meer weet of het nu zus of zo in je contract moet staan is normaal. In dat geval neem je als ACV-lid best even contact op met een ACV-dienstencentrum. Daar kunnen ze meer duidelijkheid brengen over de verschillende banenplannen, speciale statuten en hun inhoud.
  Elders op de site vind je alvast uitgebreide info over:

  Meer info voor leden

  Raadpleeg de fiches van de Wegwijzer sociale wetgeving van het ACV. Over dit onderwerp kan je volgende fiche(s) als pdf-bestand downloaden (inloggen):
  • Onbepaalde duur, bepaalde duur...
  • Zin om de volledige ACV-Wegwijzer sociale wetgeving te consulteren? Surf naar onze 'Wegwijzer'. Daar vind je alle fiches netjes en gestructureerd bij elkaar gezet. Een extra ledenservice!