Overuren of overwerken?

Contract-arbeidsorganisatie-nachtarbeid
Wat is overwerk? En hoeveel overuren mag je maken? En hoe zit het met de uitbetaling en de inhaalrust?

Wat is overwerk?

Wanneer je meer dan 9 uur per dag of 38 uur per week werkt, ben je aan het overwerken. Die 9 of 38 uur kunnen lager zijn, wanneer dit in een cao werd vastgelegd. Het overwerken geeft recht op overloon. In de meeste gevallen moet het met inhaalrust gecompenseerd worden.
Overwerk is strikt gereglementeerd. De dag- en weekgrenzen kunnen overschreden worden bij een abnormale verhoging van het werk op onvoorzienbare en onregelmatige ogenblikken. En dat mits voorafgaandelijke toestemming van de vakbondsafvaardiging en arbeidsinspectie. De werknemers moeten minstens 24 uur op voorhand door aanplakking worden verwittigd. En zwangere werkneemsters mogen geen overuren doen.

Hoeveel overuren mag je doen?

De overuren moeten binnen de volgende perken blijven: 11 uur per dag, 50 uur per week (sectorale verhoging mogelijk), 65 uur per kwartaal (ook hier zijn verhogingen mogelijk).

Hoeveel overloon krijg je betaald?

In geval van overwerk moet er een toeslag betaald worden van 50% op het gewone loon. De vermeerdering loopt op tot 100% voor overwerk op zon- en feestdagen. Het overloon is ook verschuldigd voor overuren die gepresteerd werden in overtreding met de wet. Het overloon geniet een fiscale voordeelregeling.

Inhaalrust in plaats van overloon?

Het overloon kan worden vervangen door bijkomende compenserende rustdagen wanneer dit werd vastgelegd in een cao. Voor elk uur aan 150% moet minstens een half uur rust worden toegekend. En voor elk uur aan 200% minstens 1 uur rust. Deze inhaalrust moet binnen de 3 maanden worden ingehaald (ook hier kan van afgeweken worden).

Bijkomend loon in plaats van inhaalrust?

Elke werknemer kan de inhaalrust van 91 overuren per kalenderjaar laten uitbetalen in plaats deze effectief op te nemen. Dit is een keuzerecht voor de werknemer: de werkgever kan dit niet verplichten. 
In een aantal sectoren kunnen er meer dan 91 uren inhaalrust vervangen worden door bijkomend loon, tot maximaal 143.

Meer info voor leden

Raadpleeg de fiches van de Wegwijzer sociale wetgeving van het ACV. Over dit onderwerp kan je volgende fiche(s) als pdf-bestand downloaden (inloggen):

Wegwijzer sociale wetgeving

 
Ben je ACV-lid? Zorg dan dat je bent ingelogd op deze site en grasduin in onze fiches van de jaarlijkse Wegwijzer Sociale Wetgeving.