Werknemer

De meeste werknemers in België werken in de privésector. Als je in de privésector werkt zijn de afspraken uit de arbeidswet op jou van toepassing. Een ingewikkeld kluwen waar je vaak de bomen door het bos niet meer ziet. We proberen wat licht in de duisternis te brengen. Wat zijn de belangrijkste rechten en plichten voor jou als werknemer. Bv. rond je contract, je loon, vakantie, ziekte, bij zwangerschap... 
Behalve de algemene afspraken bestaan er voor sommige aspecten van het arbeidsrecht nog specifieke afspraken voor arbeiders en bedienden. 
Er wordt echter werk gemaakt van een eenheidsstatuut, zodat op termijn alle verschillen tussen de voorbijgestreefde arbeiders- en bediendestatuten zullen verdwijnen.
Voor werknemers die voor de overheid of het onderwijs werken, gelden specifieke afspraken.
Lees meer over:
  • Je loopbaan: de afspraken rond je aanwerving, contract, ziekte, vakantie... in een notendop
  • Eenheidsstatuut: herken jezelf in een van de 12 profielen. Of bekijk de FAQ's: veelgestelde vragen over het nieuwe statuut.