Tijdkrediet: organisatieregels

Minder werken - tijdkrediet - met of zonder motief
Kan de werkgever een aanvraag tot tijdskrediet weigeren? Wanneer is er sprake van de voorrangsregeling? Het ACV informeert je.

Kan de werkgever een aanvraag tot tijdskrediet weigeren?

Tijdskrediet is een recht. De werkgever kan een aanvraag niet weigeren als die aan de wettelijke voorwaarden voldoet. Hij kan evenmin extra voorwaarden toevoegen. Wel kan de werkgever in de maand na de maand van aanvraag zeggen dat hij het tijdskrediet wenst uit te stellen. Hij moet zijn beslissing motiveren: het is moeilijk om het werk te organiseren, een vervanger te vinden, … Uitstel is beperkt tot 6 maanden. De 6 maanden vangen aan de dag waarop het tijdskrediet zou zijn ingegaan.

Wanneer is er sprake van de voorrangsregeling?

Als meer dan 5% van het personeel van de onderneming of van een dienst gelijktijdig afwezig is vanwege tijdskrediet geldt een voorrangs- en planningsmechanisme. Zo worden problemen met de werkorganisatie vermeden. Bedoeling is enkel het feitelijk nemen van tijdskrediet naar later te verschuiven. Het voorrangs- en planningsmechanisme moet worden afgesproken binnen de ondernemingsraad. Als er geen ondernemingsraad is, moet de werkgever dit bespreken met de vakbondsafvaardiging. Als binnen de onderneming geen specifieke regeling geldt, dan wordt de aanvullende regeling afgesproken binnen de Nationale Arbeidsraad toegepast.

Wat bepaalt de aanvullende voorrangsregeling?

  • Eerste voorrang: werknemers die palliatief verlof of zorgverlof wensen te verlengen.
  • Tweede voorrang: gezinnen bestaande uit twee werkende personen en eenoudergezinnen met kinderen jongeren dan 12 jaar of waar een kind op komst is.
  • Derde voorrang: werknemers ouder dan 50 jaar.
  • Vierde voorrang: werknemers in beroepsopleiding.

Meer info voor leden

Raadpleeg de fiches van de Wegwijzer sociale wetgeving van het ACV. Over dit onderwerp kan je volgende fiche(s) als pdf-bestand downloaden (inloggen):
  • Tijdskrediet
  • Zin om de volledige ACV-Wegwijzer sociale wetgeving te consulteren? Surf naar onze 'Wegwijzer'. Daar vind je alle fiches netjes en gestructureerd bij elkaar gezet. Een extra ledenservice!