Ziek. Wat nu?

Iedereen hoopt op een lang en gezond leven. Maar niemand is perfect. En soms word je ziek. Een griepje, een fikse verkoudheid, maar het kan ook erger waardoor je langer dan een paar dagen buiten strijd bent. Bijvoorbeeld omdat je opgenomen moet worden in een ziekenhuis of omdat je het slachtoffer werd van een ongeval in je privéleven.
In deze rubriek lees je meer over de afspraken en de te volgen procedures bij ziekte:
  • De afspraken t.o.v. je werkgever bij ziekte (het geneeskundig getuigschrift, de controle en het gewaarborgd loon)
  • De afspraken t.o.v. je ziekenfonds (wat moet je doen om ziekte-uitkeringen te ontvangen?)
  • Je rechten en plichten bij de controlearts
  • Wat met jeverlof en premies? (denk aan betaald verlof, feestdagen en je eindejaarspremie)
  • Aangepast werk
De afspraken staan ook netjes bij elkaar in een handige ACV-infofiche:
Heb je een medische beperking en ben je op zoek naar aangepast werk?

Meer info voor leden

Raadpleeg de fiches van de Wegwijzer sociale wetgeving van het ACV. Over dit onderwerp kan je volgende fiche(s) als pdf-bestand downloaden (inloggen):