Ontslag: SWT en pensioen

Heeft een werknemer die na afloop van de opzegtermijn het statuut van SWT'er verkrijgt, recht op sollicitatieverlof tijdens zijn opzegtermijn?

Ja. Dit past binnen de filosofie van de wetgever om een dergelijk ontslag als een gewoon ontslag te aanzien. Hierdoor zijn, zoals bekend, op een dergelijk ontslag de gewone opzegtermijnen van toepassing. Een SWT'er wordt aangemoedigd om werk te zoeken en krijgt hiervoor dus lopende de opzegtermijn de nodige tijd. 

Ik word over 6 maanden 65 jaar, tijd om van mijn pensioen te genieten. Welke opzegtermijn moet mijn werkgever respecteren?

De wet voorziet hiervoor een aftopping van de opzegtermijn op 26 weken. Een weinig praktische regel, aangezien het pensioen steeds de eerste kalenderdag van de maand ingaat, terwijl een opzegtermijn uitgedrukt in volle weken slechts zelden de laatste kalenderdag van de maand eindigt. 
Een werknemer die effectief 65 jaar wordt en zijn pensioen wenst op te nemen,  sluit best een onderling akkoord met zijn werkgever: einde arbeidsovereenkomst op de laatste kalenderdag van de maand voorafgaand aan het pensioen. 
Een uitzondering: indien je als arbeider in dienst was voor 1 januari 2014 en omwille van beperkte anciënniteit slechts recht hebt op een opzegtermijn die korter is dan 26 weken, wordt het verschil tot 26 weken bij een ontslag nog bijgepast door een ontslagcompensatievergoeding. Indien je in een dergelijk geval een beëindiging in onderling akkoord zou sluiten, verlies je het recht op de ontslagcompensatievergoeding.

Onder welke voorwaarden kunnen verkorte opzegtermijnen bij SWT in een onderneming in herstructurering of in moeilijkheden worden toegepast?

  • Bij het ontslag wordt de normale opzegtermijn toegepast;
  • Deze wordt nadien ingekort bij schriftelijke overeenkomst die tussen werkgever en de  werknemer, na de kennisgeving van het ontslag;
  • De termijn (of de door opzegvergoeding gedekte periode) mag niet korter zijn dan 26 weken. Deze verkorte termijn (of door opzegvergoeding gedekte periode) wordt van toepassing vanaf de overeenkomst.