Je rechten en plichten als werkloze

werkloos-vdab-opleiding
Als je werkloos bent, moet je je houden aan een aantal afspraken. Anders verlies je wellicht het recht op werkloosheidsuitkeringen.
Op deze site lees je meer over de uitsluitingen en sanctiesDaarnaast heb je ook rechten als werkloze. Bijvoorbeeld rondtoegestane activiteitenenvakantie
Natuurlijk ben je als werkzoekende actief op zoek naar werk. Deze tewerkstellingsmaatregelen kunnen je vooruit helpen. Oudere werklozen komen bij werkhervatting soms in aanmerking voor eenwerkhervattingstoeslag.
Tot slot lees je in deze rubriek meer over de spelregels rond controle en beschikbaarheid van de werkzoekenden

Welke verplichtingen heb ik als werkloze?

Het recht op werkloosheidsuitkering is niet onbeperkt in de tijd. Om de uitkering te blijven ontvangen, moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen:
  • Je moet ingeschreven zijn als werkzoekende bij de gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding (VDABACTIRIS, ADG of FOREM).
  • Je moet in het bezit zijn van een controlekaart (beschikbaar bij je uitbetalingsinstelling, bijvoorbeeld het ACV).
  • Je bent werkloos geworden door omstandigheden buiten je wil.
  • Je bent zonder werk en zonder loon.
  • Je bent beschikbaar voor de arbeidsmarkt.
  • Je bent arbeidsgeschikt.
  • Je verblijft in België.

Welke rechten heb ik als werkloze?

  • Je hebt recht op uitkeringen na een onderbreking van de volledige werkloosheid. Je moet je opnieuw inschrijven als werkzoekende uiterlijk drie jaar na je recentste vergoede dag.
  • Je hebt recht op uitkeringen na een tewerkstelling. Je moet in het bijzonder het bewijs leveren van een aantal arbeidsdagen in loondienst.
  • Je hebt recht op uitkeringen na studies. Je moet bepaalde studies hebben beëindigd (secundair onderwijs, hoger onderwijs, leertijd, enz.) en je bent tussen 18 en 30 jaar. Je volgt niet langer studies met volledig leerplan en je hebt een beroepsinschakelingstijd doorlopen. 

Wat kan het ACV voor je betekenen?

Als lid van het ACV kan je voor je werkloosheidsdossier beroep doen op onze diensten. Samen met jou maken we een werkloosheidsdossier op en leiden we je door de soms ingewikkelde procedures. Je kan dit dossier desgewenst als e-dossier online opvolgen. Ook kan je beroep doen op onze bijblijfconsulenten die je helpen ander werk te vinden.
 
Lees meer over:

Meer info voor leden

Raadpleeg de fiches van de  Wegwijzer sociale wetgeving van het ACV. Over dit onderwerp kan je volgende fiche(s) als pdf-bestand downloaden (inloggen):

Bestel je werkloosheids- documenten online


Groene klevers op? Nieuwe attesten en/of kaarten nodig? Bestel ze online.