Sectorfondsen

Sectorfondsen
Als werkloze een opleiding volgen bij een sectorfonds? Hoewel de meeste sectorfondsen zich specifiek richten naar werknemers die behoren tot hun paritair comité, zijn er een aantal sectorfondsen die in samenwerking met VDAB ook opleidingen aanbieden voor werklozen. 
  • Bekijk het overzicht van sectorfondsen

Welke opleidingen kun je volgen?

De opleidingen die sectorfondsen aanbieden aan werklozen hebben de bedoeling om werklozen toe te leiden naar de sector. Het gaat dus vaak over specifieke sectorgebonden opleidingen. Zo organiseert bijvoorbeeld Cevora (paritair comité 218) heel wat administratieve opleidingen.  

Certificering

Als je de opleiding met succes beëindigt, verwerf je een getuigschrift. Dit getuigschrift biedt je heel wat mogelijkheden om in de sector aan het werk te gaan.  

Kostprijs

De opleidingen in samenwerking met VDAB zijn gratis voor werklozen. Je hebt bovendien recht op een aantal tegemoetkomingen vanuit VDAB. 

Vrijstelling beschikbaarheid arbeidsmarkt

De opleidingen die in samenwerking met VDAB georganiseerd worden, worden erkend als VDAB-opleiding en geven recht op een vrijstelling bij RVA. In het geval je als uitkeringsgerechtigde werkloze op eigen houtje er voor kiest om een opleiding te volgen met behoud van je uitkering moet je toestemming krijgen van de RVA. Zo niet dien je beschikbaar te blijven voor de arbeidsmarkt en ben je verplicht om op een passende dienstbetrekking in te gaan.

Opleidingsmodaliteiten

De opleidingen gaan overdag door. Meestal gaan de lessen in groep door. 
Heel vaak bestaat een deel van de opleiding uit het volgen van een stage bij een werkgever (die al dan niet behoort tot het betreffende paritaire comité). 
Het loont de moeite om op zoek te gaan naar een stageplaats bij een werkgever waar er een vacature open staat. Op die manier leert de werkgever je kennen en kun je hem wellicht overtuigen om je in dienst te nemen.

Bestel je werkloosheids- documenten online


Groene klevers op? Nieuwe attesten en/of kaarten nodig? Bestel ze online.