De individuele beroepsopleiding (IBO)

IBO
IBO is een opleiding waarbij de stagiair/cursist door een onderneming op de werkplek wordt getraind en begeleid in een beroep waarin hij/zij na de opleiding zal worden tewerkgesteld in de onderneming.
Alle werkzoekenden, gedomicilieerd in België, die niet meer onder contract zijn, kunnen aan de slag met een IBO-overeenkomst. Je mag wel het vorige werk niet zelf hebben verlaten om een IBO te starten. Na een positieve evaluatie is de werkgever verplicht om je aan te werven met een contract van onbepaalde of bepaalde duur. Een contract bepaalde duur kan enkel mits goedkeuring VDAB en als dit overeenstemt met het aanwervingsbeleid van de onderneming. Je blijft na de verplichte aanwerving in dienst voor de periode gelijk aan de looptijd van de IBO.

Vergoeding

 • Je uitkering of vervangingsinkomen blijft behouden;
 • Je ontvangt een productiviteitspremie van de werkgever;
 • Er is een terugbetaling van woon-werkverkeer verplaatsingskosten zoals bepaald in de CAO van de onderneming.

Aandachtspunten voor een kwalitatieve IBO

 • Opleiden en begeleiden: De werkgever maakt opleidingsprogramma en competentierapport op. Hij voorziet een interne opleiding en begeleiding via een opleidingsprogramma door oa. een interne begeleider aan te stellen. Tijdens arbeidstijd tijd vrijmaken voor opleidings – begeleidingsgesprekken de VDAB
 • Je ontvangt getuigschrift waarin de verworven competenties aangevuld zijn.
 • Er volgt een vontract van onbepaalde (of bepaalde) duur na het positief beëindigen van een IBO.

Rol VDAB

 • VDAB stelt het IBO-contract op en geeft toestemming hiervoor. In samenspraak wordt de duurtijd bepaald. De duur van een IBO is afhankelijk van de te verwerven competenties (min. 4 weken en max. 26 weken).
 • Gedurende de volledige duurtijd van de IBO volgt VDAB op.
 • Op het einde van de IBO beslist de VDAB over eventuele verlengingen, in overleg met alle partijen.
 • VDAB kan beslissen over eventuele stopzetting, in overleg met alle partijen.
Er bestaan naargelang je profiel als werkzoekende bepaalde uitgebreide IBO's:
 • Individuele Beroepsopleiding met taalondersteuning (IBOT)
  Als uit een vergelijking van het gewenste profiel met je profiel blijkt dat kennis van het Nederlands een hinderpaal is om te functioneren op
  de werkvloer kan een IBOT aangeboden worden.
 • Gespecialiseerde Individuele Beroepsopleiding (GIBO)
  De GIBO is een IBO waarbij de toeleiding en begeleiding gebeurt door een gespecialiseerde opleidingsbegeleidings-en bemiddelingsdienst (GOB) en die gericht is op het creëren van duurzame tewerkstelling voor arbeidsgehandicapten.
 • Curatieve Individuele Beroepsopleiding (C-IBO)
  De C-IBO is bestemd voor langdurige jonge werkzoekenden. Vanaf de 13e maand werkloosheid kom je als jonge werkzoekende (jonger dan 25 jaar) in aanmerking.
 • Individuele Beroepsopleiding Interim (IBO-interim)
  De IBO-interim is een uitbreiding van de klassieke IBO en is gericht op de duurzame tewerkstelling van kansengroepen. Deze uitbreiding van IBO moet de kansen op een duurzame tewerkstelling na een peroide van uitzendwerk verhogen.
Om in aanmerking te komen moet je:
 • persoon van allochtone afkomst, ofwel persoon met een arbeidshandicap, ofwel persoon ouder dan 50 jaar;
 • en voorafgaande interimarbeid van maximaal 8 weken
UItzendkrachten die in de 3 maanden voorafgaand aan de IBO-interim al meer dan 14 werkdagen uitzendarbeid verrichtten bij dezelfde werkgever komen niet in aanmerking.
 • Individuele Beroepsopleiding Deeltijds Onderwijs (IBODO)
  IBODO is een opleiding waarbij de cursist uit het deeltijds onderwijs door een onderneming op de werkplek wordt getraind en begeleid in een beroep waarin hij/zij na de opleiding zal worden tewerkgesteld in de onderneming. Enkel de Centra voor Deeltijds Onderwijs van Stad Antwerpen hebben de mogelijkheid om met deze aangepaste IBO te werken.

Vragen of klachten over een IBO?

Zit je met (heel wat) vragen over je IBO, andere tewerkstellingsmaatregelen of je huidige begeleidingstraject? Of loopt de IBO niet van een leien dakje? En zou je graag willen dat er iemand de tijd neemt om dit alles samen met jou uit te pluizen? Neem dan contact op met je ACV-bijblijfconsulent.Je kunt ook bij de bijblijfconsulenten terecht voor een persoonlijk gesprek. 
 

Bestel je werkloosheids- documenten online


Groene klevers op? Nieuwe attesten en/of kaarten nodig? Bestel ze online.