Steun bij verkrijgen banklening

Verkrijgen bankrekening
Soms ondervinden uitzendkrachten moeilijkheden bij het verkrijgen van een banklening. Dit vanwege het tijdelijke karakter van de uitzendjob. Het gaat dan bijvoorbeeld om een lening voor de aankoop van een auto of een huis. 
Uitzendkrachten kunnen in zo'n geval terecht bij het Sociaal Fonds om een attest te verkrijgen dat bewijst dat ze op regelmatige basis in de uitzendsector tewerkgesteld zijn. 
Dit attest kan bezorgd worden wanneer uitzendkrachten minimum 260 dagen gewerkt hebben in een periode van twee jaar. Een gedeeltelijk attest kan verkregen worden wanneer deze voorwaarde niet vervuld is.

Meer info?