Hoeveel uur per week werken?

Contract - arbeidsovereenkomst
Je contract moet vermelden of er een voltijdse of deeltijdse tewerkstelling is afgesloten. De arbeidsduur per week en/of per dag moet in je uitzendcontract vermeld staan. 
De minimum arbeidsduur is 3 uur per dag. Deze minimum arbeidsduur moet dezelfde zijn als voor de vaste werknemers van de onderneming waar je werkt. Dat geldt ook voor de overurenregeling. Als de vaste werknemers in een systeem met arbeidsduurvermindering werken, heb je daar als uitzendkracht ook recht op. 
Ofwel krijg je die arbeidsduurvermindering:
  • in de vorm van inhaalrust
  • ofwel wordt dit verrekend in je uurloon.

Overuren in de uitzendsector: wees waakzaam

Volgens een bevraging uit 2013 verklaart 16% van de uitzendkrachten niet betaald te worden voor overuren. En 20% van de uitzendkrachten zegt pas op het laatste moment te worden verwittigd! Werknemers moeten 24 uur vooraf via aanplakking worden verwittigd. Dat gaat ook op voor uitzendkrachten. Voor overuren wordt een overloon uitbetaald.
Voor de toepassing van een overloon geldt als overwerk: alle uren die je meer werkt dan 9 uur per dag of 40 uur per week. Deze wettelijke definitie heeft echter veel uitzonderingen. En naargelang de sector kan van het stelsel worden afgeweken. Daarom raden we je aan je tot je délégué of het ACV te richten om te weten of al dan niet overloon verschuldigd is.
Let wel! De werknemer moet de overuren die hij wil uitbetaald krijgen, zelf bewijzen.
De totale duur van je wekelijkse of maandelijkse werktijd tijdens de betrokken periode moet voldoende nauwkeurig worden bewezen. Het bewijs kan worden geleverd door documenten uit de betrokken periode, zoals prikbladen, tegenstrijdige communicatie tussen de partijen, briefwisseling, enz. Ook een tachograaf en stempelkaarten kunnen bewijzen dat de overuren werden gepresteerd. Het bewijs van het bestaan van overuren kan echter niet worden geleverd door de eigen agenda van de werknemer en evenmin door een beperkt overzicht, en nog minder wanneer bij de uitvoering van het contract geen betaling van overuren werd geëist.

Meer info?