Wat te doen bij ziekte?

Ziekte
Als uitzendkracht ben je beschermd tegen inkomensverlies tijdens ziekte.;
Daar zijn wel enkele regels aan verbonden afhankelijk van het moment dat je ziek wordt.

Ziek tijdens een uitzendopdracht

Als je ziek wordt tijdens een uitzendopdracht, moet je onmiddellijk het uitzendkantoor en het ziekenfonds op de hoogte brengen en een medisch getuigschrift bezorgen. Je verwittigt ook best de onderneming waar je op dat moment werkt (de 'gebruiker').

Uitbetaling van het loon tijdens de ziekteperiode 

Als je minstens één maand anciënniteit hebt bij hetzelfde uitzendkantoor, heb je recht op 100% gewaarborgd loon. Dit gewaarborgd loon wordt uitbetaald tot het huidige contract afloopt (week, dag, …). 
Om je anciënniteit te bepalen, wordt rekening gehouden met verschillende (opeenvolgende) dag- of weekcontracten bij hetzelfde uitzendkantoor. Ook de onderbrekingen tussen twee contracten kunnen meegeteld worden zolang deze onderbreking niet langer dan 7 dagen bedraagt. 
Na deze periode van gewaarborgd loon ten laste van het uitzendkantoor heeft de uitzendkracht met minstens één maand anciënniteit bij hetzelfde uitzendkantoor en één maand anciënniteit bij dezelfde gebruiker (de onderneming waar je effectief werkt) recht op:
  • Een uitkering van het ziekenfonds (+/- 60 % van het laatste loon)
  • Een aanvullende vergoeding ten laste van het uitzendkantoor boven op de uitkering van het ziekenfonds tot aan het eind van de eerste ziektemaand (+/- 25 % van het laatste loon)
Na deze vergoedingsperiode en bij langdurige arbeidsongeschiktheid (langer dan één maand), krijg je naast de uitkeringen betaald door het ziekenfonds ook een bijkomende vergoeding (+/- 40% van de uitkering van het ziekenfonds) van het Sociaal Fonds voor Uitzendkrachten.
Als je niet voldoet aan de hierboven vermelde anciënniteitsvoorwaarden zal je ziekenfonds je vanaf de eerste ziektedag vergoeden. Om aanspraak te maken op een tussenkomst, moet je onmiddellijk een kopie van je medisch getuigschrift overhandigen aan je ziekenfonds. 
Check onderstaande tabellen m.b.t. de verschillende tussenkomsten van het uitzendkantoor en/of het ziekenfonds of het Sociaal Fonds:

Ziek als je contract net is afgelopen

Welke stappen moet je zetten?

Als je voldoet aan een aantal voorwaarden heb je recht op een aanvullende vergoeding bovenop de uitkering van het ziekenfonds, ten laste van het uitzendkantoor.

Voorwaarden voor uitbetaling van een vergoeding door het uitzendkantoor
 
Uitzendkrachten die ziek worden op de eerste werkdag die volgt op het eind van hun uitzendperiode hebben gedurende een week recht op een vergoeding boven op de uitkering van hun ziekenfonds. Die vergoeding wordt betaald door het uitzendkantoor en bedraagt ongeveer 25% van het loon. 
Deze uitkering wordt pas betaald wanneer:
  • Je 65 dagen ononderbroken hebt gewerkt, bij hetzelfde uitzendkantoor en dezelfde gebruikersfirma 
  • Je je medisch getuigschrift binnen de 48 u na afloop van je laatste uitzendcontract hebt bezorgd.

Ben je jobstudent?

Wat gebeurt er met jobstudent-uitzendkracht in geval van ziekte? 

Net zoals bij de andere uitzendkrachten moet het uitzendkantoor op de hoogte worden gebracht van de ziekte en moet je een medisch getuigschrift bezorgen. De afwezigheidsdagen wegens ziekte worden betaald (gewaarborgd loon tot aan het eind van het huidige contract) door het uitzendkantoor op voorwaarde dat de uitzendstudent reeds een maand anciënniteit heeft. 
Jobstudenten die als uitzendkracht werken volgens het stelsel van een verlaagde RSZ-bijdrage hebben géén recht op een uitkering van het ziekenfonds.
  • Voor meer informatie over jobstudenten surf je best naar ACV Enter.be

Wat gebeurt er in geval van langdurige ziekte?

Sociaal Fonds voor uitzendkrachten

Er werd een sociaal fonds opgericht om uitzendkrachten te helpen.
In geval van langdurige ziekte (langer dan een maand) kan een aanvullende uitkering die overeenstemt met 40% van de ziekte-uitkering betaald door het ziekenfonds toegekend worden. Dit gebeurt onder bepaalde voorwaarden.

Advies van je vakbond nodig?

  • Heb je specifieke vragen over deze uitkering of wens je meer informatie over ziekteverlof of arbeidsongevallen, contacteer het ACV.