Zelfstandig werk en jobstudent?

Jobstudent zelfstandige
Sinds enkele jaren maakt het werken als ‘zelfstandige’ student sterk opgang. Een werkwijze die voor heel wat bedrijven vooral in de direct-marketingsector, interessant is, en die voor vele studenten aanlokkelijk lijkt. Maar er zitten veel addertjes onder het gras. Studenten laten zich soms verblinden door het (ogenschijnlijke) hoge rendement van de zelfstandige arbeid. Dit zonder rekenschap te geven van de sociaal-rechtelijke en fiscale consequenties. Informeer je goed voor je aan zelfstandige arbeid begint. Het kan je zuur opbreken!
Werken als zelfstandige houdt in dat je niet onder de wet op de arbeidsovereenkomsten valt. Indien er geschillen ontstaan met je opdrachtgever kunnen die ook niet via de arbeidswetgeving opgelost worden. Bijgevolg kan je ook geen beroep doen op de vakbond om je rechten te verdedigen.

Voorwaarden

Om als zelfstandige te worden beschouwd, moet de student aan de volgende voorwaarden voldoen:
  • Je moet minstens 18 jaar oud zijn om als zelfstandige te kunnen werken. Wie aan leurhandel wil doen moet minstens 21 jaar oud zijn;
  • Als je als zelfstandige student producten verkoopt, aan wie dan ook, of diensten verleent aan privépersonen, moet je een BTW-nummer aanvragen en je aan de bijkomende reglementering onderwerpen. Indien je enkel gefactureerde dienstprestaties levert, en dit uitsluitend aan echte BTW-belastingplichtigen, ben je van deze formaliteiten vrijgesteld;
  • Voor een aantal gereglementeerde beroepen dien je over een passende vergunning van de ‘Kamer van Ambachten en Neringen’ te beschikken;
  • Je moet je activiteiten in een boekhouding registreren;
  • Voor de sociale zekerheid gelden volgende verplichtingen:
  • Je moet je aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds, waaraan je trimestriële bijdragen moet betalen;
  • Je moet je aansluiten bij een erkend ziekenfonds of bij de Hulpkas voor Ziekte en Invaliditeitsverzekering.
Dit is slechts een bondige opsomming van de diverse verplichtingen waaraan je als zelfstandige student moet voldoen. Voor gedetailleerde informatie neem je best contact op met één van de erkende werkgeversorganisaties.
Op deze wetgeving bestaan heel wat afwijkingen naargelang de aard van de zelfstandige activiteit.