Betaal je als jobstudent belastingen?

Jobstudent belastingen
Werken als jobstudent kan gevolgen hebben voor de belastingen. Als je als jobstudent veel verdient dan ben je mogelijk thuis niet langer meer fiscaal ten laste. Je ouders moeten dan meer belasting betalen. Zelf moet je al heel wat verdienen om ook belastingen te betalen.

Je ouders

Om thuis fiscaal ten laste te kunnen zijn, geldt (voor het kind) een maximumbedrag aan eigen inkomsten (netto belastbaar inkomen of nettobestaansmiddelen, zie verder).

Hoogte maximumbedrag

Bedragen inkomstenjaar 2013 - aanslagjaar 2014:
 • voor een kind van een gehuwd koppel 3.070 euro;
 • voor een kind van een alleenstaande is 4.440 euro;
 • voor een kind van een alleenstaande, die bovendien gehandicapt 5.630 euro.
Bedragen inkomstenjaar 2014 - aanslagjaar 2015:
 • voor een kind van een gehuwd koppel 3.110 euro;
 • voor een kind van een alleenstaande is 4.490 euro;
 • voor een kind van een alleenstaande, die bovendien gehandicapt 5.700 euro
Bedragen inkomstenjaar 2015 - aanslagjaar 2016 :
 • voor een kind van een gehuwd koppel 3.120 euro
 • voor een kind van een alleenstaande is 4.500 euro
 • voor een kind van een alleenstaande, die bovendien gehandicapt is 5.720 euro
Bedragen inkomstenjaar 2016 - aanslagjaar 2017 :
 • voor een kind van een gehuwd koppel 3.140 euro
 • voor een kind van een alleenstaande is 4.530 euro
 • voor een kind van een alleenstaande, die bovendien gehandicapt is 5.750 euro

Wanneer deze maxima worden overschreden ben je niet langer fiscaal ten laste. Je ouders betalen dan meer belastingen.

Netto belastbaar inkomen

Je netto belastbaar inkomen of nettobestaansmiddelen bereken je als volgt:
Brutoloon
- RSZ (socialezekerheidsbijdrage, 2,71% of 13,07% van je brutoloon)
= Brutobestaansmiddelen
- 2.610 euro (forfaitaire vrijgestelde eerste schijf van je inkomsten als student werkend met een studentenovereenkomst) (bedrag voor 2016)
- 20% van je brutobestaansmiddelen (dit is aftrek voor kosten, met een minimum van 420 euro voor 2013, voor 2014-2015-2016 betekent dit 430 euro)
= Nettobestaansmiddelen
+ eventueel 80% van het bedrag aan alimentatiegeld boven de 3.070 euro voor 2013, 3.110 euro voor 2014 en 3.120 euro voor 2015 en 3.140 voor 2016
= Maximumbedrag aan eigen inkomsten dat bepaalt of je al dan niet fiscaal ten laste van je ouders blijft

Jobstudent

Zelf moet een jobstudent pas belastingen betalen wanneer zijn netto bestaansmiddelen op jaarbasis hoger zijn dan een bepaald bedrag. Als je je nettobestaansmiddelen op jaarbasis berekent, om te weten of je wel of niet zelf belastingen moet betalen, mag je rekening houden met een forfaitaire onkostenvergoeding van 28,7%. Ook hier moet je je nettobestaansmiddelen op jaarbasis verhogen met 80% van je alimentatie. 
Als je, in 2014, dan aan een bedrag hoger dan 7.350 euro netto (9,353,08 bruto) komt, betaal je zelf belastingen.
Voor 2015 ligt de grens van dit bedrag op hoger dan 7.380 euro, dan betaal je belastingen (bruto 9.461,06 euro).
Heb je als jobstudent meer verdiend in 2016 dan 7.420 euro dan zal je zelf belastingen moeten gaan betalen (bruto 10.122,22 bruto belastbaar).
Vergeet zeker niet dat je 80 % van het onderhoudsgeld van je vader of moeder dat op jouw rekening komt, ook wordt aanzien als een belastbaar inkomen.