Ontslag? Of wil je zelf vertrekken?

Ontslagen worden of ontslag nemen: een ingrijpende gebeurtenis. Het is belangrijk dat alles verloopt volgens de regels. We zetten ze hier even voor jou op een rijtje. 
Bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur of voor een bepaald werk, verloopt het einde van de overeenkomst zoals voorzien in de geschreven overeenkomst. Werk je met een contract voor onbepaalde duur, dan is er een regeling voor de opzeg, als het contract door één van beide partijen wordt beëindigd. 

Hoe verloopt de opzegging?

  • Wordt de opzegging door de werkgever gegeven, dan moet de opzeg gebeuren per aangetekende brief of per deurwaardersexploot.
  • De werknemer kan opzeggen met een aangetekend schrijven; een deurwaardersexploot of afgifte van de opzegbrief aan de werkgever die tekent voor ontvangst. Zorg dat op de opzegbrief de datum van ontvangst vermeld staat.
  • De opzegging is enkel geldig als dit schriftelijk gebeurt, met vermelding van begindatum van de opzegtermijn.

Hoe zit het met de opzegtermijnen?

De opzegtermijnen voor een contract van onbepaalde duur zijn voor iedereen dezelfde.

Bereikte anciënniteit

Opzegtermijnen

minder dan 3 maanden2 weken
3 - 5 maanden4 weken
6 - 8 maanden6 weken
9 - 11 maanden7 weken
12 - 14 maanden8 weken
15 - 17 maanden9 weken
18 - 20 maanden10 weken
21 - 23 maanden11 weken
24 maanden of 2 jaar12 weken

Formulieren bij uitdiensttreding

Wanneer je als werknemer uit dienst treedt, hetzij vrijwillig hetzij omdat je ontslagen wordt, moet je van je werkgever een aantal documenten ontvangen:
  • een bewijs van werkloosheid voor de RVA (C4);
  • op verzoek van de werknemer een getuigschrift dat je periode van tewerkstelling vermeldt, evenals de functie die je uitoefende (voor het onderwijs een dienstattest);
  • eventueel een vakantieattest voor de bedienden (dit moet je aan je volgende werkgever geven bij indiensttreding);
  • een afschrift van de individuele rekening (binnen een bepaalde termijn);
  • een fiche voor de belastingen – document 281.10 (niet onmiddellijk, maar op het tijdstip dat ze normaal wordt afgeleverd).

Meer info?

De regels bij ontslag of afdanking zijn complex. Bovendien zijn er recentelijk nieuwe afspraken rond de opzegtermijnen gemaakt. Wil je meer lezen over deze afspraken surf dan naar de rubriek Ontslag en Afdanking onder de inrijpoort IK ZOEK: