Welverdiend pensioen in zicht?

Na jaren noeste arbeid komt eindelijk je pensioen in zicht. In België bestaat een pensioenstelsel. Daarnaast heb je misschien zelf al deels voor je pensioenvoorziening gezorgd via systemen van aanvullende pensioenen (vaak via je bedrijf) of deed je aan pensioensparen.
Ook als gepensioneerde heb je een aantal rechten en plichten. Die lichten we in deze rubriek kort toe.
De informatie voor SWT (ofwel het vroegere brugpensioen) vind je elders op de site onder het luik IK ZOEK, eindeloopbaan, SWT.