Premies

Getrouwheidspremie Stoffering & Houtbewerking

Wanneer heb ik recht op de getrouwheidspremie?

Je bent lid van het ACV en werkt in de Stoffering & Houtbewerking.
 • Je hebt gewerkt van 1 juli 2017 tot en met 30 juni 2018.
Je krijgt de premiekaart 'getrouwheidszegels' van jouw werkgever vanaf dinsdag 4 december 2018.

Hoeveel bedraagt de premie?

Deze premie stemt overeen met 8,85 % van de onbegrensde brutolonen aan 108 %.

Wanneer wordt de premie uitbetaald?

De uitbetaling gebeurt samen met de syndicale premie en dit vanaf woensdag 5 december 2018.


Wat moet je doen?

Let erop dat je in orde bent met de betaling van jouw bijdrage en geef deze premiekaart zo snel mogelijk af aan jouw syndicaal afgevaardigde, het plaatselijk ACV dienstencentrum of een beroepsverbond van ACVBIE. 
Samen met de getrouwheidskaart krijg je ook de prestatiekaart. Met deze kaart kan je, onder bepaalde voorwaarden, genieten van een aanvullende werkloosheidsvergoeding.

Syndicale premie

Wanneer heb ik recht op een syndicale premie?

Je bent lid van het ACV en werkte het voorbije jaar in de Stoffering & Houtbewerking.

Hoeveel bedraagt de premie?

De premie bedraagt maximaal € 135 of € 0,62 per dag.

Welke dagen worden gelijkgesteld?

Economische en technische werkloosheid.

Wanneer wordt de premie uitbetaald?

De uitbetaling gebeurt samen met de getrouwheidspremie vanaf woensdag 6 december 2017.

Hospitalisatieverzekering Medi-Hout

Hospitalisatie voor jou en het ganse gezin?

Niemand denkt er graag aan, maar een ongeval of ziekte kan iedereen overkomen.
Daarom werd een polis gecreëerd speciaal voor de arbeiders van de sector Stoffering en Houtbewerking.
Voor € 133,83 per jaar geniet je van een optimale financiële bescherming en betaal je geen franchise (met uitzondering van een éénpersoonskamer). Je krijgt ook een medi-Linkkaart zodat je in de meeste ziekenhuizen geen voorschot meer hoeft te betalen.
De folder Medi-Hout geeft je een ruime informatie over de complete hospitalisatieverzekering.

Sectoraal aanvullend pensioenplan Wood-Life

De Wet op de Anvullende Pensioenen (WAP) laat niet meer toe het vroegere stelsel ‘vergoeding aan gepensioneerden’ verder toe passen. Daarom werd in 2008 een nieuw stelsel van aanvullend sectoraal pensioenstelsel onder de naam 'WOOD-Life' ingevoerd.

Wanneer ben ik aangesloten?

Je werkt als arbeider in de Stoffering & Houtbewerking en je bent 21 jaar.

Wat is ‘WOOD-Life’?

Ben je aangesloten, dan krijg je jaarlijks een individuele rekening.
Op 1 december wordt een bepaald % van je verdiende brutoloon*, aan 100 %, tussen 1 juli vorig jaar en 30 juni dit jaar, gestort.
 • Je werkt minder dan 10 jaar in de sector: 0,69 %.
 • Je werkt meer dan 10 jaar in de sector: 1,15 %.
*Brutoloon = Loon vermeld op de getrouwheidspremie.

Je was tijdelijk werkloos, ziek of had een arbeidsongeval

Je kreeg je voor deze dagen een aanvullende uitkering van het Fonds voor Bestaanszekerheid.
 • Je krijgt voor deze dagen per dag € 0,74 op jouw individuele rekening.

Ik ben 58 jaar en mag genieten van het SWT maar blijf verder werken

Je hebt recht op een ‘blijfpremie’.
 • Deze premie ten bedrage van € 95 per volledige maand wordt eveneens op de individuele rekening gestort.

Kapitaal en rendement?

Alle gestorte bedragen brengen jaarlijks een gewaarborgd rendement op van minimum 1,75 % (+ eventuele winstdeelname).

Wanneer heb ik recht op dit gespaarde pensioenkapitaal?

Je kan het opgespaarde kapitaal opvragen vanaf de wettelijke pensioenleeftijd van 65 jaar.

Hoe blijf ik op de hoogte van mijn aanvullend pensioen?

Jaarlijks in december krijg je een pensioenfiche met daarop:
 • alle stortingen,
 • het rendement,
 • de reserves,
 • het verwacht kapitaal op 65 jaar.

Wat als ik eerder overlijd?

Naast het opgespaarde bedrag krijgen de begunstigden € 750.

Zijn er overgangsregelingen van het oude naar het nieuwe systeem?

Er zijn 3 overgangsregelingen voor volgende werknemers:
 • Je ging voor 1 juli 2008 reeds met brugpensioen (werkloosheid met bedrijfstoeslag);
 • Je ging voor 1 juli 2008 reeds met pensioen;
 • Je werkte al in de sector maar voldoet niet aan de leeftijdsvereisten en kon daardoor geen kapitaal opbouwen.
Voor deze meer gedetailleerde informatie verwijzen we graag door WOOD-Life.
Voor verdere persoonlijke vragen of de opmaak van jouw dossier contacteer je best jouw regionaal contactpersoon (secretaris).
Hiertoe klik je jouw regio aan bij onze beroepsverbonden.