Premies

Syndicale premie

Wanneer heb ik recht op een syndicale premie?

Je bent lid van het ACV en werkte tussen 1 juli 2017 en 30 juni 2018 in een Steenbakkerij.

Hoeveel bedraagt de premie?

 • € 135 of € 11,25 per maand.
 • € 90 of € 7,50 per maand voor zij die genieten van het stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen).

Wanneer wordt de premie uitbetaald?

De eerste betaling zal gebeuren op dinsdag 25 september 2018.

Eindejaarspremie

Wanneer heb ik recht op een eindejaarspremie?

Je hebt recht op een eindejaarspremie als je:
 • 241 dagen gepresteerd hebt, of gelijkgestelde dagen hebt;
 • met brugpensioen (SWT) of pensioen gaat
 • rechthebbende bent van een overleden werknemer;
 • zelf ontslag neemt;
 • ontslagen wordt (behalve om dringende reden)
Je hebt recht op een premie pro rata als je:
 • minder dan 241 dagen gewerkt hebt;
 • geniet van loopbaanonderbreking / tijdkrediet (niet bij voltijds).

Over welke periode wordt de premie berekend?

1 december 2017 - 30 november 2018.

Hoeveel bedraagt de eindejaarspremie in de Steenbakkerijen?

Het bedrag is vastgesteld op: € 2557,17
 • = 164,66 x € 15,53 (het minimumuurloon in klasse 5).

Zijn er afhoudingen op de eindejaarspremie?

 • 13,07 % RSZ.
 • Voorheffing van belastingen.


Wanneer wordt de eindejaarspremie uitbetaald?

De werkgever betaalt de eindejaarspremie vóór 20 december 2018.

Afdankingspremie

Word je ontslagen door de werkgever (met uitzondering van dringende reden) dan moet hij jou een premie betalen van € 24,79 per dienstjaar.

Afscheidspremie

Op het einde van de loopbaan (= pensioen of SWT) krijg je van het sociaal fonds een premie.
 • Actieven krijgen € 24,79 per dienstjaar en jaar lidmaatschap bij de vakbond en dit gedurende de laatste 25 jaar voor de het SWT of pensioen. Dit alles met een maximum van € 619,75;
 • Niet-actieven krijgen € 24,79 per dienstjaar, met een maximum van € 495,80.