Petroleum

ACVBIE verwelkomt bedienden chemie en petroleum op 1 januari 2018!

Sinds 1 januari 2018 zijn de bedienden en kaderleden uit de chemie en petroleum ondergebracht bij ACV bouw - industrie & energie (ACVBIE). ACVBIE is in deze sectoren al jaren de toonaangevende vakcentrale voor alle arbeiders.
Om u in de toekomst nog beter te bedienen, kiezen we voluit voor sectorale vakcentrales, waarin we de belangen van alle werknemers in de sector behartigen. ACVBIE en LBC-NVK nemen hiermee een voorsprong in het debat over het gemeenschappelijk statuut voor arbeiders en bedienden. We willen de krachten van arbeiders en bedienden bundelen om onze leden nog beter ten dienste te staan.
Voor u betekent het dat u vanaf 1 januari 2018 beroep kan doen op de diensten van ACVBIE, aan uw ACV-lidmaatschap verandert er niets. Met alle vragen over uw arbeidscontract of uw rechten kan u vanaf dan bij ons terecht. Ook de collectieve belangen van de werknemers uit deze sectoren zullen voortaan door ACVBIE worden verdedigd. Uw vertrouwde ploeg van vakbondssecretarissen en - militanten staat klaar om op te komen voor uw belangen en de verbetering van uw loon- en arbeidsvoorwaarden. ACVBIE staat garant voor een goede dienstverlening.

We zijn ervan overtuigd dat we uw belangen nog beter zullen kunnen verdedigen door alle werknemers uit deze sectoren onder te brengen onder één vakbondswerking. Als grootste vakbond in de sector blijven we de vinger aan de pols houden en opkomen voor uw werknemersrechten. U mag blijvend op ons rekenen!

Petroleum: voorstel tot akkoord met ruime meerderheid goedgekeurd!

Na de stakingsaanzegging en voorbereiding van de sectorale acties, heeft de Belgische Petroleum Federatie de onderhandelaars van de vakbonden kunnen overtuigen om samen te zitten in een poging om een voorakkoord te bereiken. 
De vakbondsonderhandelaars eisten dat het mandaat van de werkgevers fundamenteel gewijzigd werd.

Na lange onderhandelingen werd er een ‘gemeenschappelijk voorstel van de sociale partners voor de sectorale cao 2017-2018’ bereikt. De stakings(dreiging) heeft dus geloond.

Het voorstel werd in de ondernemingen aan alle leden ter stemming voorgelegd. Op 21 juni werden de stemmen van alle ondernemingen bijeengebracht en geteld. Het voorstel tot akkoord werd met een ruime meerderheid goedgekeurd!

Op maandag 26 juni 2017 worden de eerste cao’s in de paritaire comités ondertekend met betrekking tot SWT, tijdskrediet en ‘ongemotiveerde afwezigheid’ (sectorale verlenging van het vroegere stelsel van ongemotiveerd tijdskrediet).
 

Contact

Rik Van Reeth
Nationaal sectorverantwoordelijke
  • Petroleum

Regionaal contactpersoon

Voor een regionaal contactpersoon (secretaris) klik je best jouw regio aan bij onze beroepsverbonden.