Petroleum

ACVBIE verwelkomt bedienden chemie en petroleum op 1 januari 2018!

Vanaf 1 januari 2018 wordt de verantwoordelijkheid van de syndicale werking voor de bedienden in de sectoren chemie en petroleum overgedragen van LBC-NVK naar onze centrale.
ACV bouw - industrie & energie neemt hiermee een voorsprong in het debat over het gemeenschappelijk statuut voor arbeiders en bedienden.

Voor u betekent het dat u vanaf 1 januari 2018 beroep kan doen op de diensten van ACVBIE. Met alle vragen over uw arbeidscontract of uw rechten kan u vanaf dan bij ons terecht.

ACVBIE verwelkomt deze bedienden van harte!

Petroleum: voorstel tot akkoord met ruime meerderheid goedgekeurd!

Na de stakingsaanzegging en voorbereiding van de sectorale acties, heeft de Belgische Petroleum Federatie de onderhandelaars van de vakbonden kunnen overtuigen om samen te zitten in een poging om een voorakkoord te bereiken. 
De vakbondsonderhandelaars eisten dat het mandaat van de werkgevers fundamenteel gewijzigd werd.

Na lange onderhandelingen werd er een ‘gemeenschappelijk voorstel van de sociale partners voor de sectorale cao 2017-2018’ bereikt. De stakings(dreiging) heeft dus geloond.

Het voorstel werd in de ondernemingen aan alle leden ter stemming voorgelegd. Op 21 juni werden de stemmen van alle ondernemingen bijeengebracht en geteld. Het voorstel tot akkoord werd met een ruime meerderheid goedgekeurd!

Op maandag 26 juni 2017 worden de eerste cao’s in de paritaire comités ondertekend met betrekking tot SWT, tijdskrediet en ‘ongemotiveerde afwezigheid’ (sectorale verlenging van het vroegere stelsel van ongemotiveerd tijdskrediet).
 

Contact

Rik Van Reeth
Nationaal sectorverantwoordelijke
  • Petroleum

Regionaal contactpersoon

Voor een regionaal contactpersoon (secretaris) klik je best jouw regio aan bij onze beroepsverbonden.