Premies

Eindejaarspremie Papierrecuperatie

Wanneer heb ik recht op een eindejaarspremie?

  • Je hebt gewerkt van 1 december 2016 t.e.m. 30 november 2017.
  • Je hebt op 15 december ten minste 3 maand anciënniteit in de onderneming.
  • Je krijgt een premie pro rata als je ontslagen wordt met uitzondering van dringende reden.
  • Bestaat er in jouw onderneming een gunstigere regeling, dan blijft deze gelden maar je kan geen modaliteiten combineren.

Hoeveel bedraagt de eindejaarspremie?

De premie wordt berekend op 8,33 % van de brutolonen uitbetaald tussen 1 december 2016 en 30 november 2017.

Wanneer wordt de eindejaarspremie uitbetaald?

De uitbetaling gebeurt uiterlijk op 15 december.

Syndicale premie

Wanneer heb ik recht op een syndicale premie?

Je bent lid van het ACV en werkte van 1.1.2017-31.12.2017 in de Papierrecuperatie.

Hoeveel bedraagt de premie?

  • € 135 of € 11,25 per maand.

Wanneer wordt de premie uitbetaald?

De uitbetaling gebeurt vanaf 15 januari 2018.
  • Opgelet! Er kan geen dubbel gebruik zijn met de premie interim.