Premies

Syndicale premie

Wanneer heb ik recht op een syndicale premie?

Je bent lid van het ACV en werkte het voorbije jaar in de Papierproductie.

Hoeveel bedraagt de premie?

De syndicale premie is verhoogd van € 135 naar € 145 met terugwerkende kracht vanaf 2017 (of € 12,08 per maand).

Wanneer wordt de premie uitbetaald?

Een betaling van € 135 gebeurt rond dinsdag 3 april 2018. Een bijbetaling van € 10 gebeurt op 19 oktober 2018.
  • Opgelet! Er kan geen dubbel gebruik zijn met de premie interim.

Achterstallige premies?

Kreeg je dit jaar en/of in 2014, 2015 en 2016 geen syndicale premiekaart, maar denk je hierop recht te hebben, contacteer dan jouw syndicaal afgevaardigde, het ACV-dienstencentrum of het beroepsverbond van ACV bouw - industrie en energie. Deze premies kunnen nog uitbetaald worden.

Premie bij het huwelijk of wettelijk samenwonen

Deze premie wordt uitbetaald bij:
  • een huwelijk of 
  • het afsluiten van een wettelijk samenlevingscontract.
Voorwaarde:
  • 6 maand anciënniteit in de onderneming.
De huwelijkspremie bedraagt € 14,69 per kalenderjaar dat je lid bent van het ACV, met een maximum van € 73,44.

Eénmalige premie

Kan je minstens 5 jaar anciënniteit bewijzen in de sector, dan heb je recht op een éénmalige premie.
  • Als je met SWT gaat
  • Vanaf 60 jaar
  • Bij overlijden
Overlijd je zelf, dan wordt de éénmalige premie uitbetaald aan jouw erfgenamen.

Hoeveel bedraagt de premie?

  • De premie bedraagt € 3,37 per jaar tewerkstelling in een onderneming van de sector. 
  • Per kalenderjaar dat je ACV-lid bent in deze sector krijg je € 17,03 extra en dit met een maximum van 25 jaar en een maximale premie van € 510.