Premies

Premie bij het huwelijk of wettelijk samenwonen

Deze premie wordt uitbetaald bij:
  • een huwelijk of 
  • het afsluiten van een wettelijk samenlevingscontract.
Voorwaarde:
  • 6 maand anciënniteit in de onderneming.
De huwelijkspremie bedraagt € 14,69 per kalenderjaar dat je lid bent van het ACV, met een maximum van € 73,44.

Eénmalige premie

Kan je minstens 5 jaar anciënniteit bewijzen in de sector, dan heb je recht op een éénmalige premie.
  • Als je met SWT gaat
  • Vanaf 60 jaar
  • Bij overlijden
Overlijd je zelf, dan wordt de éénmalige premie uitbetaald aan jouw erfgenamen.

Hoeveel bedraagt de premie?

  • De premie bedraagt € 3,37 per jaar tewerkstelling in een onderneming van de sector. 
  • Per kalenderjaar dat je ACV-lid bent in deze sector krijg je € 17,03 extra en dit met een maximum van 25 jaar en een maximale premie van € 510.