Premies

Syndicale premie

Wanneer heb ik recht op een syndicale premie?

Je bent lid van het ACV en werkte het voorbije jaar in de Papier- en Kartonbewerking.

Hoeveel bedraagt de premie?

 • De syndicale premie bedraagt € 145 (of € 12,08 per maand).


Wanneer wordt de premie uitbetaald?

De syndicale premie (€ 145) in de papier- en kartonbewerking is uitbetaald rond 6 mei 2019.
In deze nieuwsbrief vind je gedetailleerde informatie over de syndicale premie in de sector van de Papier- en Kartonbewerking.

Eindejaarspremie Papier- en Kartonbewerking

Wanneer heb ik recht op een eindejaarspremie?

 • Je hebt gewerkt van 1 oktober vorig jaar t.e.m. 30 september in de sector van de Papier- en Kartonbewerking en je bent in dienst op 15 december.
 • Je krijgt een premie pro rata als je minimum 3 maand anciënniteit hebt in de onderneming en bovendien:
  • in dienst kwam voor 15 december;
  • de onderneming verliet (behalve om dwingende reden);
  • aangeworven werd met één of meerdere contracten van bepaalde duur.
 • Is er in jouw onderneming een gunstigere regeling, dan blijft deze van toepassing maar je kan het niet combineren.

Over welke periode wordt de premie berekend?

1 oktober vorig jaar - 30 september dit jaar.

Hoeveel bedraagt de eindejaarspremie?

De premie wordt als volgt berekend:
(gewerkte dagen + gelijkgestelde dagen x 160,33 u) : (52 x 5 (vijfdagenweek) of 52 x 6 (zesdagenweek)) 
Dit resultaat vermenigvuldig je met het individueel loon van november, inclusief ploegenpremie.
 • Werk je 5 dagen per week en daarna weer 6 dagen, dan worden de 52 weken verdeeld volgens het aantal weken dat het ene of andere stelsel werd toegepast.
  De noemer is dan (n x 5) + (m x 6); n + m is gelijk aan 52 weken.
 • Voor ondernemingen die de arbeidsduur gedeeltelijk of volledig verminderden van 40 naar 37 uur per week in de vorm van betaalde compensatiedagen (zonder aanpassing van de uurlonen) wordt het aantal uur als volgt berekend: wekelijks arbeidsstelsel x 52 / 12.

Welke periodes worden gelijkgesteld?

 • Jaarlijkse vakantie.
 • Afwezigheden, behalve die wegens ziekte, die aanleiding gaven tot de betaling van loon.
 • Periodes van arbeidsongeschiktheid in de zin van wetgeving op ziekte en invaliditeit, tot maximum 6 maand.
 • Periodes van werkloosheid die aanleiding gaven tot de betaling van dagelijkse uitkeringen voor bestaanszekerheid.
 • Periodes van arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een arbeidsongeval, tot één jaar.
 • De 15 weken bevallingsrust.

Wanneer wordt de eindejaarspremie uitbetaald?

De uitbetaling gebeurt tussen 15 en 25 december.