Nuttige websites

Paper Chain Forum

Paper Chain Forum, een gemeenschappelijk initiatief van de papierketen, wil mensen informeren over de relatie tussen papier en milieu.

Cobelpa

Cobelpa is de vereniging van de Belgische fabrikanten van papierdeeg, papier en karton.
Cobelpa:
  • behartigt de algemene belangen,
  • bevordert de economische expansie,
  • vertegenwoordigt de Belgische papierindustrie.

Coberec

Coberec is de Belgische werkgeversvereniging die de sector van bedrijven vertegenwoordigt, die actief zijn in de recuperatie en recyclage (valorisatie).
Coberec:
  • behartigt de belangen op sociaal-, economisch-, juridisch- en milieugebied
  • verleent juridische bijstand, informatie, enz. aan leden:

OPS verenigingen

OPS is de verzamelnaam voor een reeks fysieke en psychische stoornissen die je kan krijgen door veelvuldige of langdurige blootstelling aan schadelijke oplosmiddelen. De volledige benaming is Organisch Psychosyndroom door Solventen. In België komen naar schatting enkele honderdduizenden mensen in aanraking met oplosmiddelen in één of andere vorm. Blootstelling aan deze producten veroorzaakt ernstige gezondheidsrisico's. Vooral vakmensen, maar ook hobbyisten, kunnen best op hun hoede zijn.

Fonds voor beroepsziekten

Het fonds voor beroepsziekten is een openbare instelling onder staatswaarborg die onder het toezicht staat van de Minister van sociale zaken. Het heeft als opdracht de schade veroorzaakt door de beroepsziekten te vergoeden en de voorkoming ervan te bevorderen.

Internationale websites

Vakbondswerk stopt niet aan de grens. ACV bouw - industrie & energie is lid van verschillende Europese en internationale industriële vakbondsfederaties om de belangen van haar leden in de globale wereldeconomie beter te verdedigen.
Uni EG
ACV bouw - industrie & energie is lid van Uni Europa Graphical (Uni EG) voor de sectoren van papierbewerking en verpakking.
  • UNI EG is een sectorale poot van Uni Europa.
  • Uni Europa vertegenwoordigt naast de papierbewerking en verpakking vooral vakbonden uit de financiële- en dienstensector.
Uni Global Union
IndustryAll Europe
IndustryAll World
  • Industriall Global Union vertegenwoordigt 50 miljoen arbeiders in 140 landen in de sectoren mijnbouw, energie en industrie.
Zij strijden op wereldvlak voor betere arbeidsomstandigheden en vakbondsrechten. Industriall vecht voor een ander model van globalisering en een nieuwe economische en sociale model waarin mensen centraal staan op basis van democratie en sociale rechtvaardigheid.