Leder

CAO 2015-2016 voor het leder getekend

Na goedkeuring van het protocolakkoord door het vakgroepcongres, werd op 9 december 2015 de sectorale cao 2015-2016 voor het leder getekend.

Contact

Vice voorzitter Alfons De Potter
Nationaal sectorverantwoordelijke
  • Leder

Regionaal contactpersoon

Voor een regionaal contactpersoon (secretaris) klik je best jouw regio aan bij onze beroepsverbonden.