Cao-brochure

Kappers, Fitness & Schoonheidszorgen

Meer dan 15.000 mensen werken in deze sector, waaronder 86 % vrouwen waarvan (58 %) deeltijds. Mannen blijven gemiddeld genomen langer actief in de sector terwijl vrouwen sneller de sector verlaten. 42 % van hen jonger is dan 25 jaar.
Deze cijfers zorgen ervoor dat we nieuwe eisen hebben geformuleerd:
  • Betere controle op de arbeidstijd,
  • evenwicht tussen werk en privéleven,
  • strijd tegen zwartwerk,
  • preventie inzake beroepsziekten: in het bijzonder huidproblemen,
  • een betere verloning.
Als ACV verwachten wij veel van de studies over een verdere verbetering van de loon- en arbeidsvoorwaarden.
In deze brochure vinden jullie het resultaat van de laatste onderhandelingen:
  • betere verloning,
  • terugbetaling van de verplaatsingskosten,
  • functieclassificatie,
  • opzegtermijnen,
  • enz.