Premies

Syndicale premie Kappers Fitness & Schoonheidszorgen

Wanneer heb ik recht op een syndicale premie?

Je bent lid van het ACV en werkte het voorbije jaar in de sector van de Kappers, Fitness & Schoonheidszorgen.


Hoeveel bedraagt de premie?

 • De premie bedraagt € 135 of € 33,75 per kwartaal.
 • Alle werknemers krijgen ook een eindejaarspremie.

Wanneer wordt de premie betaald?

De eerste betaling zal gebeuren vanaf dinsdag 4 december 2018. De laatste betaling zal gebeuren op woensdag 28 februari 2019. Vanaf 1 maart 2019 kunnen er geen betalingen meer uitgevoerd worden.

Eindejaarspremie Kappers Fitness & Schoonheidszorgen

Wie heeft er recht op de eindejaarspremie?

 • Komen in aanmerking voor het toekennen van een eindejaarspremie zoals vastgelegd bij cao, de werknemers ingeschreven onder het PC 314 (Kappers, Schoonheidszorgen en Fitness), met ingang van de 7de maand van tewerkstelling binnen de sector;
 • Personen die meer dan 32 dagen hebben gewerkt tijdens de referentieperiode;
 • Personen van wie de belastbare premie meer dan € 25 bedraagt;
 • Leercontracten en stagiairs hebben GEEN recht op een eindejaarspremie.


Hoeveel bedraagt de eindejaarspremie?

 • De premie bedraagt 9 % van het bruto-jaarloon. Op deze brutopremie worden dan de RSZ-bijdragen en de bedrijfsvoorheffing verricht.

Hoe wordt de eindejaarspremie bepaald?

De eindejaarspremie wordt berekend op basis van de DMFA-gegevens (Multifunctionele Aangifte) van de RSZ. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid dat nog niet al uw gegevens verwerkt werden door de RSZ zodat de aan u uitbetaalde eindejaarspremie niet volledig is. Van zodra de ontbrekende gegevens via de RSZ binnenkomen, zal er – in de maand juli – automatisch een complementaire titel worden opgemaakt.

Premie voor je eerste job als kapper

Wanneer heb ik recht op deze vergoeding?

 • Je werkt voltijds of deeltijds met een contract van onbepaalde duur binnen de 6 maand na het afstuderen.
 • Je hebt 6 maand ononderbroken gewerkt als kapper.
 • Je bent succesvol afgestudeerd.
 • Controleer je studierichting en voorwaarden.

Hoeveel bedraagt deze vergoeding?

 • Je krijgt € 150.
Het Fonds voor Bestaanszekerheid van het Paritair Comité 314 stort dit bedrag op jouw rekening.

Wat moet ik doen?

Gebruik dit formulier.
 • Neem een kopie van jouw:
  • identiteitskaart,
  • diploma,
  • contract,
  • laatste loonfiche.
 • Stuur alles op naar:
  • het Fonds voor Bestaanszekerheid
   Dienst ‘Premie voor de eerste job’
   Vijfwindgatenstraat 21F
   9000 Gent
 • Vermeld zeker jouw:
  • rekeningnummer
  • telefoonnummer
  • emailadres

Premie voor werkmateriaal

Wanneer heb ik recht op een premie voor werkmateriaal?

Krijg je geen werkmateriaal van jouw werkgever voor de uitvoering van je job en hij onderhoudt het materiaal niet, dan heb je recht op een premie voor werkmateriaal.

Hoeveel bedraagt de premie?

Het is een jaarlijkse forfaitaire premie van € 424, 48 netto.

Wie betaalt deze premie?

De werkgever moet deze premie betalen.

Premie dermatoloog

Bezoek je een dermatoloog, dan heb je recht op een premie

Eén maal per jaar kan je een terugbetaling krijgen ter waarde van € 20 voor een bezoek aan een dermatoloog naar keuze.
Vraag naar het formulier in één van de beroepsverbonden van ACV bouw - industrie & energie.

Aanvullende vergoeding bij tijdelijke werkloosheid

Wanneer heb ik recht op deze vergoeding?

Je hebt automatisch recht op een bijkomende vergoeding per dag tijdelijke werkloosheid voor maximum 100 dagen per jaar. Werk je onder het statuut van zelfstandige in bijberoep, dan heb je geen recht op deze vergoeding.

Hoeveel bedraagt deze vergoeding?

 • De dagvergoeding bedraagt € 5.
Deze vergoeding is gebaseerd op de 6 dagen/week.

Wat moet ik doen?

Wie betaalt deze vergoeding?

 • Het ACV zorgt voor de uitbetaling.

Aanvullende vergoeding bij arbeidsongeschiktheid

Wanneer heb ik recht op deze vergoeding?

Je hebt recht op een aanvullende vergoeding vanaf de 31ste dag volledige arbeidsongeschiktheid, met een maximum van 120 dagen per jaar.

Hoeveel bedraagt deze vergoeding?

 • Je krijgt dagelijkse uitkering van € 5 op basis van de 6 dagenweek
 • Het ACV stort dit bedrag van het Fonds door op jouw rekening.

Wat moet ik doen?