Kappers Fitness en Schoonheidszorgen

Flexi-jobs uitgebreid naar de sector van de kappers, schoonheidszorgen en fitness!


De regering-Michel wil de flexi-jobs uitbreiden naar de sector van kappers, de schoonheidszorgen en de fitness. Deze maatregelen hebben dus rechtstreekse gevolgen voor jullie als werknemers! Gedaan met vaste en regelmatige werkuren of met een vast en gegarandeerd loon! Jouw werkgever beslist volledig zelf wanneer jij zal moeten werken (of net niet).

FLEXI-JOBS = LOW-COST-JOBS!

Jouw rechten en plichten

Kappers, Fitness & Schoonheidszorgen

Meer dan 15.000 mensen werken in deze sector, waaronder 86% vrouwen waarvan (58%) deeltijds. Mannen blijven gemiddeld genomen langer actief in de sector terwijl vrouwen sneller de sector verlaten. 42% van hen jonger is dan 25 jaar.
Deze cijfers zorgen ervoor dat we nieuwe eisen hebben geformuleerd:
 • Betere controle op de arbeidstijd,
 • evenwicht tussen werk en privéleven,
 • strijd tegen zwartwerk,
 • preventie inzake beroepsziekten: in het bijzonder huidproblemen,
 • een betere verloning.
Als ACV verwachten wij veel van de studies over een verdere verbetering van de loon- en arbeidsvoorwaarden.
In deze brochure vinden jullie het resultaat van de laatste onderhandelingen:
 • betere verloning,
 • terugbetaling van de verplaatsingskosten,
 • functieclassificatie,
 • opzegtermijnen,
 • enz.

Loontoeslag op zon- en feestdagen

Op de vergadering van het paritair comité 314 van 19 juni 2014 werden de loontoeslagen besproken voor prestaties in de sector op zon- en feestdagen. Er werd bevestigd dat een loontoeslag moet betaald worden voor prestaties op zon- en feestdagen en dit zonder een onderscheid te maken tussen de subsectoren (kappersbedrijf, schoonheidszorgen en fitness).

Cao gezondheidsrisico

Valt het bedrijf waarin je werkt onder het PC 314 Kappers, Fitness & Schoonheidszorgen, dan vind je hier de cao m.b.t. de gezondheidsrisico's.

Lijst van positieve cosmetica producten

Het 'Milieucentrum van Stockholm publiceerde een lijst van positieve cosmetische producten. De lijst is gebaseerd op een analyse van verklaringen van producenten die is verschenen in het Deense tijdschrift Spejlet. Onze collega’s van de Deense vakbond beschouwen deze producten als niet schadelijk, ze veroorzaken geen irritatie en zijn onschadelijk voor het milieu.

Contact

Federaal secretaris François Laurent
Nationaal sectorverantwoordelijke
 • Kappers, Fitness & Schoonheidszorgen

Regionaal contactpersoon

Voor een regionaal contactpersoon (secretaris) klik je best jouw regio aan bij onze beroepsverbonden.