Kappers Fitness en Schoonheidszorgen

Because size matters... Kies de juiste maat!

Elke dag worden de werknemers van de kapperssector geconfronteerd met ernstige beroepsrisico's doordat ze blootgesteld worden aan cosmetische en chemische producten. In België ziet één op vier werknemers zich genoodzaakt de sector vroegtijdig te verlaten wegens huidziekten en allergieën, veroorzaakt door de cosmetische producten en chemische bestanddelen die ze dagelijks hanteren zonder de juiste bescherming.
Daarom organiseerde ACV bouw - industrie & energie  op vrijdag 30 september 2016 een sensibiliseringsactie in kapsalons over het hele land. Tijdens deze actie hebben we de werknemers aangeraden om de juiste beschermende handschoenen voor eenmalig gebruik te dragen, en dit in de juiste maat. Enkel door dergelijke handschoenen te gebruiken zijn werknemers voldoende beschermd tegen de chemische bestanddelen die aanwezig zijn in shampoo's, kleuringen of producten voor permanenten.
Voor deze gelegenheid werden onze regionale ploegen omgetoverd in speciale gezanten die meer dan 3000 werknemers in de kapperssector informeerden over de verschillende risico's die bestaan op de werkvloer. Ze bezochten in totaal bijna 500 kapsalons en deelden informatiepakketten uit met daarin een brochure over de rechten van de werknemers in de kapperssector, een speciale publicatie "Because size matters... Kies de juiste maat! " en een doosje met beschermende handschoenen voor eenmalig gebruik (3 maten per doosje).
ACV bouw - industrie & energie wou hiermee nogmaals benadrukken dat een echt gezondheids- en veiligheidsbeleid in de kapperssector, die voornamelijk uit KMO's bestaat, van groot belang is, zowel op nationaal als op Europees vlak.
Voor meer informatie, download hier onze flyer "Because size matters... Kies de juiste maat!"

kappers: de inspanningen van de sociale partners beginnen vruchten af te werpen

In de marge van de ondertekening van een verklaring inzake veiligheid en gezondheid in mei jl. hebben Coiffure EU en UNI Europa Hair & Beauty, de Europese sociale partners van de kapperssector, een nieuw akkoord veiligheid en gezondheid ondertekend op 23 juni 2016. De ondertekening van dit akkoord was van fundamenteel belang om uiteindelijk te komen tot een betere bescherming van de werknemers, en dit op het gebied van zowel arbeidsvoorwaarden als beroepsziekten (musculoskeletale aandoeningen, huid- of ademhalingsproblemen, ...). Er moet wel nog één belangrijke stap worden gezet: de omzetting van dit akkoord in een Europese richtlijn. De bal ligt nu in het kamp van de Europese Commissie. Download hier het akkoord veiligheid en gezondheid.
Voor meer informatie surf op : www.uni-europa.org en/of www.uniglobalunion.org

Europa houdt de kappers voor de gek!

Een internationale vakbondscampagne hekelt de methodes die door de Europese Commissie worden gebruikt om belangrijke sociale regels tegen te houden. Hierdoor is het bijvoorbeeld onmogelijk om een akkoord van cruciaal belang te sluiten dat de gezondheid en de veiligheid van duizenden kappers en kapsters ten goede komt.
UNI Europa, de Europese vakbondsorganisatie voor de dienstensector, heeft een campagne gelanceerd aan de hand van affiches en een petitie met als slogan "Een betere wetgeving, we zijn er nog niet!".  ACV bouw-industrie & energie wenst zich ook  te scharen achter deze campagne die de methodes van de Europese Commissie om belangrijke sociale regelingen te blokkeren aan de kaak stelt, te beginnen met de kaderovereenkomst inzake veiligheid/gezondheid in de kapperssector.  We verzetten ons tegen het "Beter wetgeven"-programma dat het beslissingsproces binnen de Europese Unie minder democratisch wil maken, de administratieve procedures verzwaart en meer voordelen biedt aan grote ondernemingen dan aan de werknemers.

Al vier jaar strijdt ACV bouw-industrie & energie samen met de sociale partners voor de omzetting van het kaderakkoord inzake veiligheid/gezondheid in de kapperssector in een Europese richtlijn. Al vier jaar moeten we het hoofd bieden aan de spot van de Commissie die laat verstaan dat "De EU het zich niet kan veroorloven om veel aandacht te besteden aan een onderwerp van ondergeschikt belang". Alsof de gezondheid van de kappers verwaarloosbaar is. We blijven echter niet langer bij de pakken neerzitten terwijl de kappers aan reële risico's worden blootgesteld:  
 • Kappers lopen tien keer meer risico om huidaandoeningen te ontwikkelen dan andere werknemers;
 • Ze lopen vijf keer meer risico om musculoskeletale ziektes op te lopen zoals artritis en tendinitis;
 • 20% van de kappers ontwikkelen astma doordat ze regelmatig blootgesteld worden aan chemische producten die mogelijk kankerverwekkend zijn. 
Terwijl de Commissie zich in bochten blijft wringen om de overeenkomst te blokkeren, zijn er elke dag kappers die ziektes ontwikkelen die gelinkt zijn aan de uitoefening van hun beroep.
Voor meer informatie, surf naar de site van de campagne www.notbetter.eu en ondersteun deze campagne door de petitie te ondertekenen voor een echte verbetering van de Europese reglementering inzake veiligheid en gezondheid, ook voor kappers. 

Jouw rechten en plichten

Kappers, Fitness & Schoonheidszorgen

Meer dan 15.000 mensen werken in deze sector, waaronder 86% vrouwen waarvan (58%) deeltijds. Mannen blijven gemiddeld genomen langer actief in de sector terwijl vrouwen sneller de sector verlaten. 42% van hen jonger is dan 25 jaar.
Deze cijfers zorgen ervoor dat we nieuwe eisen hebben geformuleerd:
 • Betere controle op de arbeidstijd,
 • evenwicht tussen werk en privéleven,
 • strijd tegen zwartwerk,
 • preventie inzake beroepsziekten: in het bijzonder huidproblemen,
 • een betere verloning.
Als ACV verwachten wij veel van de studies over een verdere verbetering van de loon- en arbeidsvoorwaarden.
In deze brochure vinden jullie het resultaat van de laatste onderhandelingen:
 • betere verloning,
 • terugbetaling van de verplaatsingskosten,
 • functieclassificatie,
 • opzegtermijnen,
 • enz.

Loontoeslag op zon- en feestdagen

Op de vergadering van het paritair comité 314 van 19 juni 2014 werden de loontoeslagen besproken voor prestaties in de sector op zon- en feestdagen. Er werd bevestigd dat een loontoeslag moet betaald worden voor prestaties op zon- en feestdagen en dit zonder een onderscheid te maken tussen de subsectoren (kappersbedrijf, schoonheidszorgen en fitness).

Vergoeding voor werkmateriaal

Voorziet jouw werkgever niet in het noodzakelijke werkmateriaal, of onderhoudt hij het materiaal niet, dan moet hij jou sinds 1 september 2012 een vergoeding betalen.

Waar heb je recht op?

Je hebt recht op een forfaitaire terugbetaling van € 408 netto per jaar (kosten eigen aan de werkgever).
Voorziet jouw werkgever wel in het nodige materiaal maar wil je toch je eigen materiaal gebruiken, dan moet je elk jaar een attest ondertekenen waarin je verklaart volledig of een deel van je eigen materiaal te gebruiken. In dit geval heb je wel geen recht op de forfaitaire vergoeding van je werkgever.

Cao gezondheidsrisico

Valt het bedrijf waarin je werkt onder het PC 314 Kappers, Fitness & Schoonheidszorgen, dan vind je hier de cao m.b.t. de gezondheidsrisico's.

Lijst van positieve cosmetica producten

Het 'Milieucentrum van Stockholm publiceerde een lijst van positieve cosmetische producten. De lijst is gebaseerd op een analyse van verklaringen van producenten die is verschenen in het Deense tijdschrift Spejlet. Onze collega’s van de Deense vakbond beschouwen deze producten als niet schadelijk, ze veroorzaken geen irritatie en zijn onschadelijk voor het milieu.

Contact

Nationaal secretaris François Laurent
Nationaal sectorverantwoordelijke
 • Kappers, Fitness & Schoonheidszorgen

Regionaal contactpersoon

Voor een regionaal contactpersoon (secretaris) klik je best jouw regio aan bij onze beroepsverbonden.