Premies

Sociaal voordeel houtnijverheid

Wanneer heb ik recht op een sociaal voordeel?

 • Je bent lid van het ACV.
 • Je werkt in een onderneming die valt onder het PSC 125.03 houthandel of PSC 125.02 zagerijen.
 • Je bent in dienst op 30 juni.


Hoeveel bedraagt de premie?

Het sociaal voordeel bestaat uit drie delen:
 • 5,25 % van het brutoloon aan 108 % verdiend tijdens het vorige jaar.
  • Opgelet! Bedrijfsvoorheffing van 17,15 %.
 • een vergoeding voor permanente vorming:
  • € 0,78 per effectief gepresteerde dag.
  • € 0,60 per gelijkgestelde dag van ziekte, arbeidsongeval en tijdelijke werkloosheid.
 • een syndicale premie van maximaal € 135.

Wanneer wordt de premie uitbetaald?

De uitbetaling gebeurt vanaf maandag 3 december 2018.

Wat moet ik doen?

Begin december verstuurt het Fonds voor Bestaanszekerheid de premiekaarten naar de werkgevers.
ACV zorgt voor de uitbetaling.

Ben je nieuw of werd je ontslagen?

Dan moet je zelf een aanvraag indienen.

Premie voor mechanisch gereedschap

Werk je in de sector van de Bosontginning dan krijg je in de loop van juni een premie voor het gebruik van mechanisch gereedschap.
Wanneer wordt de premie uitbetaald?
De uitbetaling gebeurt half september.