Vastheid van betrekking

We willen zoveel mogelijk werknemers met een vast contract. Daarom werd bepaald dat contracten voor bepaalde duur en uitzendcontracten maximaal 2 jaar mogen duren. 
Om misbruiken te vermijden tellen onderbrekingen van minder dan 1 maand mee in de berekening van de termijn van 2 jaar. Bij overtreding van deze regel worden de lopende contracten omgezet in een contract van onbepaalde duur met behoud van de ondertussen verworven anciënniteit.
De maximale duur van 2 jaar geldt niet in geval van vervangingscontracten, bv. omwille van langdurige ziekte van een werknemer.
Werkgevers hebben zich ertoe verbonden om vanaf 1 januari 2014 met voldoende bezetting te werken en hierover regelmatig te rapporteren aan de werknemers (trimestrieel in de OR en jaarlijks aan de vakbondsafvaardiging).