SWT

Het bestaande stelsel voor SWT vanaf 56 jaar mits 40 jaar loopbaan werd verlengd tot 31 december 2015. 
De stelsels brugpensioen vanaf 58 jaar en 60 jaar werden verlengd tot 31 december 2014.
De overgang van deeltijds tijdkrediet naar brugpensioen bleef ook behouden. Dit betekent dat de aanvullende vergoeding bij brugpensioen berekend wordt alsof je voltijds werkte gedurende 5 dagen per week.