Overleg

ACV kenmerkt zich in onderhandeling en inspraak van leden en dit via de verschillende organen. Vanaf 50 werknemers wordt er een Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) opgericht.
  • Het CPBW is bevoegd voor veiligheid en gezondheid van werknemers. Ook stress en welzijnsaspecten komen aan bod.
In bedrijven met minstens 100 werknemers moet een Ondernemingsraad (OR) opgericht worden.
  • De Ondernemingsraad moet geïnformeerd worden over de financieel-economische situatie van het bedrijf.
  • De Ondernemingsraad is ook een belangrijk raadplegingsorgaan wanneer het gaat over personeelszaken en in geval van herstructurering.
Naast het CPBW en de OR kan er ook een vertegenwoordiging aangeduid worden door de vakbond. Dit noemt men de Vakbondsafvaardiging. In de sector kan dit al in bedrijven met minstens 50 werknemers waarvan er minstens 15 aangesloten zijn bij de vakbond.


Na de sociale verkiezingen van 2016 komen er bijkomende mandaten, bij voorkeur in vestigingsplaatsen waar we als vakbond nog niet aanwezig zijn.
Als vakbond is het onze taak om leden te informeren over hun rechten en bijstand te verlenen waar nodig. Om de twee jaar worden sectorale onderhandelingen gevoerd waarin afspraken gemaakt worden over loon- en arbeidsvoorwaarden.De afspraken voor 2013 en 2014 vind je beknopt terug in deze folder
Voor meer informatie of in geval van problemen kan je steeds contact opnemen met jouw ACVBIE beroepsverbond.