Opleiding

Werknemers zullen meer kansen krijgen op vorming en opleiding. 
Elke werkgever moet een opleidingsplan opstellen voor haar personeel. 
Bovendien komt er een specifieke cao met concrete modaliteiten over het recht op opleiding.