Loon

Met uitzondering van promotie of wijziging in categorie zal het loon in de komende periode enkel stijgen ten gevolge van de automatische indexering (die behouden blijft).
  • Bedienden hebben een barema op grond van de opgebouwde ervaring.
  • Arbeiders hebben een uurloon, maar er zijn verhogingen omwille van anciënniteit na 5, 10 en 15 jaar dienst.
Veel ondernemingen hebben een eigen en beter barema.
In het kader van de eenmaking tussen arbeiders en bedienden wordt een paritaire werkgroep opgericht die een uniek sectoraal barema per functie zal uitwerken. De conclusies van deze werkgroep moeten klaar zijn tegen eind 2014 en zullen als uitgangspunt dienen voor de volgende sectorale onderhandelingen.
Meer informatie vraag je best aan jouw delegee of via het Beroepsverbond in je buurt.