Eindejaarspremie

Ben je op 31 december tenminste zes maand in dienst, dan heb je recht op een eindejaarspremie.
  • Bedienden die een gans jaar gewerkt hebben krijgen een premie gelijk aan een 13de maand.
  • Arbeiders met een volledig jaar dienst krijgen een premie gelijk aan 160 keer het uurloon van de maand december.
De premie moet uitbetaald worden voor 25 december.