Arbeidsduur en overuren

De wekelijkse arbeidsduur bedraagt 36 u 40.
Voor prestaties voor 6 u 30 of na 20 u krijg je een toeslag van 25 %.
Prestaties op zon- en feestdagen worden betaald met een toeslag van 100%.